BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
29 december 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-809

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Justitie
________
Penitentiaire instellingen - Methadongebruik
________
strafgevangenis
gedetineerde
drugverslaving
officiŽle statistiek
________
29/12/2010Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4379
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-809 d.d. 29 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Aan personen met (zware) drugsverslaving wordt in bepaalde gevallen methadon of een ander drugvervangend middel toegediend. In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-5695 gaf u de cijfers over het methadongebruik in de gevangenissen.

Graag had ik van de minister per penitentiaire instelling een nieuwe stand van zaken gekregen.

Hoeveel gevangenen volgen op dit ogenblik een methadonbehandeling? Graag kreeg ik een totaalcijfer, alsook een opsplitsing per penitentiaire instelling.

Wat is ondertussen de kostprijs per gevangene en de totale kostprijs op jaarbasis?

Uit uw vorig antwoord bleek dat de kostprijs niet wordt teruggevorderd van de gedetineerde. Is dit nog steeds het geval of wordt een dergelijke behandeling ondertussen wel doorgerekend, bijvoorbeeld aan gedetineerden die dit financieel kunnen dragen of aan hen die de behandeling eenzijdig stopzetten (waardoor de gemaakte kosten weggegooid geld zijn)?