BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
30 september 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3318

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________
Openbaar vervoer - Veiligheid - Inzet lokale politieagenten
________
openbaar vervoer
gemeentepolitie
openbare veiligheid
geweld
achterstandsbuurt
________
30/9/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4410
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3318 d.d. 30 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

"De lokale politie moet meer gebruik maken van het openbaar vervoer" aldus voormalig minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael, in De Standaard en Het Laatste Nieuws van 25 november 2008, naar aanleiding van een aantal zware incidenten op de bus in Anderlecht. Volgens hem zijn probleembuurten in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de lokale politie, en de zichtbare aanwezigheid van de agenten zou een ontradend effect hebben op een agressor.

Mijn vragen:

1) Deelt de minister de mening van haar voorganger?

2) Heeft haar Federale Overheidsdienst sinds 2008 inspanningen gedaan om de lokale politie aan te sporen meer gebruik te maken van het openbaar vervoer? Zo ja, welke, en in welke mate werd hierop positief gereageerd?

3) Is ooit een onderzoek gevoerd naar het effect van de aanwezigheid van agenten in uniform op het openbaar vervoer in probleemwijken?

4) Heeft de minister weet van plaatselijke richtlijnen bij lokale politiekorpsen over het gebruik van het openbaar vervoer door agenten voor niet-dringende verplaatsingen, zoals in Antwerpen?

5) Hoeveel agenten in uniform die gebruik maakten van het openbaar vervoer werden sinds begin 2009 het slachtoffer van agressie? Graag cijfers per jaar, per gewest en per soort van openbaar vervoer (trein, metro, tram en bus).