BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
19 juli 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2792

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Justitie
________
Gevangenis - Dendermonde - Aanvang bouwwerken - Vertraging
________
strafgevangenis
Regie der Gebouwen
administratieve rechtspraak
klacht inzake bestuurlijke geschillen
bouwvergunning
________
19/7/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4681
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2792 d.d. 19 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Verschillende procedures voor de Raad van State en de Raad voor vergunningsbetwistingen maken de geplande start van de bouwwerken aan de nieuwe gevangenis in Dendermonde, gepland in het najaar van 2012, bijzonder twijfelachtig. De auditeur bij de Raad van State bracht een negatief advies uit met betrekking tot het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Een aantal actiegroepen overweegt nog bijkomende klachten neer te leggen, vooral over de ontsluiting van de gevangenis en de bijhorende wegeniswerken.

Hierover de volgende vragen:

1) Beaamt de geachte minister dat de geplande aanvang van de bouwwerken voor de nieuwe gevangenis in Dendermonde (voorzien oktober 2012) wordt bedreigd en dat er wellicht vertraging zal optreden? Hoe schat hij deze vertraging in, met welke effecten op de globale planning voor de nieuwe gevangenissen?

2) Kon deze vertraging niet worden voorzien en vermeden?

3) Kan hij waarborgen dat de verwachte vertraging niet zal uitmonden in een procedureslag die jarenlang kan aanslepen en waardoor de planning voor de nieuwe gevangenis in Dendermonde hopeloos verwordt?

4) Voorziet hij ook bij de bouw van andere gevangenissen dergelijke vertragingen? Zo ja, welke en waar en omwille van welke redenen?