SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
7 avril 2010 7 april 2010
________________
Question écrite n° 4-7441 Schriftelijke vraag nr. 4-7441

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Service public fédéral (SPF) Justice - Systèmes de mesure des prestations - Introduction Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Prestatiemeetsystemen - Invoering 
________________
ministère
système d'information de gestion
système de comptabilité
gestion
ministerie
informatiesysteem voor bedrijfsbeheer
boekhoudsysteem
beheer
________ ________
7/4/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
7/4/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________ ________
Question n° 4-7441 du 7 avril 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-7441 d.d. 7 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Selon le 166e Cahier de la Cour des comptes, le Service public fédéral (SPF) Justice n'appliquait pas encore de systèmes de mesure des prestations fin mai 2009. Aucun système ne serait en outre en préparation.

1. À quoi l'absence d'un tel système est-elle due ?

2. Prépare-t-on déjà l'introduction d'un tel système ? Dans l'affirmative, ce système de mesure des prestations s'appliquera-t-il à l'ensemble du SPF ou seulement à quelques départements ?

 

Uit het 166ste Boek van het Rekenhof blijkt dat er eind mei 2009 bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie nog geen prestatiemeetsystemen in gebruik waren. Er zou ook nog geen systeem in voorbereiding zijn.

1. Waaraan is het ontbreken van zulk systeem te wijten?

2. Wordt de invoering ervan reeds voorbereid? Zo ja, zal zulk prestatiemeetsysteem voor heel de FOD worden ingevoerd, of alleen in bepaalde onderdelen ervan?