BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 april 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7441

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

aan de minister van Justitie
________
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Prestatiemeetsystemen - Invoering
________
ministerie
informatiesysteem voor bedrijfsbeheer
boekhoudsysteem
beheer
________
7/4/2010 Verzending vraag
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7441 d.d. 7 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het 166ste Boek van het Rekenhof blijkt dat er eind mei 2009 bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie nog geen prestatiemeetsystemen in gebruik waren. Er zou ook nog geen systeem in voorbereiding zijn.

1. Waaraan is het ontbreken van zulk systeem te wijten?

2. Wordt de invoering ervan reeds voorbereid? Zo ja, zal zulk prestatiemeetsysteem voor heel de FOD worden ingevoerd, of alleen in bepaalde onderdelen ervan?