BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
20 mei 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3506

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Justitie
________
Gevangenissen - Aantal gevangenen - Aantal penitentiaire beambten - Verhouding
________
strafgevangenis
gedetineerde
gevangenispersoneel
officiŽle statistiek
geografische spreiding
________
20/5/2009 Verzending vraag
25/11/2009 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5641
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3506 d.d. 20 mei 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan mij voor elke penitentiaire instelling afzonderlijk en vervolgens getotaliseerd per gewest, het volgende worden meegedeeld:

1.het maximaal voorziene aantal plaatsen voor gevangenen;

2.de effectieve bezetting wat het aantal gevangenen betreft (actuele stand van zaken);

3.het theoretisch kader wat het aantal personeelsleden betreft, opgesplitst voor wat enerzijds de penitentiaire beambten zelf betreft en anderzijds het overige personeel;

4.de effectieve bemanning wat het aantal personeelsleden betreft (volgens de opdeling zoals vermeld in vraag 3), zowel in absolute cijfers als in verhouding tot het effectieve kader (bezettingsgraad);

5.de verhouding tussen het effectieve aantal penitentiaire beambten en het effectieve aantal gevangenen (actuele stand van zaken)?