BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
18 november 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2022

de Alain Destexhe (MR)

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________
Selor - Taalexamens - Vragenlijst - Aantal examendagen - Doelstelling van de examens
________
SELOR
taalgebruik
schoolexamen
ambtenaar
________
18/11/2008 Verzending vraag
5/1/2009 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2447
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2022 d.d. 18 november 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Graag kreeg ik een afschrift van de vragen van de computertest over de elementaire kennis van de Nederlandse taal, alsook van de test over de elementaire kennis van de Franse taal voor de niveaus 1A (artikelen 9, 2, en 11) die op 12 november jongstleden om 8.45 uur bij Selor hebben plaatsgehad.

Waarom worden er slechts drie examendagen per jaar georganiseerd?

Wat is de voornaamste doelstelling van die testen: blijk geven van een schoolse talenkennisof van een talenkennis die de ambtenaar in staat stelt de taal effectief te gebruiken in zijn contacten met het publiek?