BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
15 januari 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7723

de Yoeri Vastersavendts (Open Vld)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
LibiŽ - Deblokkeren gelden van Kadhafi regime - Cijfers beslag - Soorten activa - Voorwaarden en timing
________
LibiŽ
beslag op bezittingen
Arabische Liga
Afrikaanse Unie
________
15/1/2013Verzending vraag
22/2/2013Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7722
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7723 d.d. 15 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De leider van de Libische Nationale Overgangsraad, het politieke orgaan van de rebellen, heeft net een noodoproep gelanceerd voor humanitaire hulp voor Tripoli. Volgens Moustapha Abdeljalil is er in de Libische hoofdstad onder andere een gebrek aan medisch materiaal.

De heropstart van de activiteiten in het land zal veel geld kosten. Uittredend senator Tommelein lanceerde eerder een oproep om een deel van de bevroren tegoeden van Kadhafi aan te wenden voor dringende medische hulp.

Nederland heeft op 15 juli 2011 100 miljoen euro van de tegoeden van het Libische regime die in Nederland zijn bevroren, overgemaakt aan de WHO om medicijnen te verdelen.

Uiteraard moeten we voorzichtig omspringen met de gelden van de Libische bevolking en dus moeten we niet blindelings deblokkeren.

Ik had dan ook graag volgende schriftelijke vragen voorgelegd aan de bevoegde minister:

1) Kan u vooreerst gedetailleerd meedelen welke activa (zowel materiŽle activa, liquide middelen, aandelen als vastgoed en holdingvennootschappen) van het voormalige Kadhafiregime er in ons land werden geblokkeerd en kan u tevens meedelen hoeveel ze bij benadering waard zijn? Ik denk onder meer aan de Fortisaandelen, gezien Kadhafi deelnam aan de laatste kapitaalsverhoging in 2008? Kan u dat zeer accuraat toelichten?

2) Kan de regering toelichten of zij reeds een vraag tot deblokkering heeft ontvangen? Kan dat gedetailleerd worden toegelicht op het vlak van de voorwaarden om deze gelden eventueel vrij te maken alsook op het vlak van het tijdsschema?

3) Op welke manier zal ons land zich ten aanzien van LibiŽ in EU-verband inzetten voor meer samenwerking met de Afrikaanse Unie en de Arabische Liga?

4) Verwacht u meer mogelijkheden om bevroren geld van het Libische regime vrij te maken?

Antwoord ontvangen op 22 februari 2013 :

De vragen van het geachte lid vallen onder de bevoegdheden van de ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken.