BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
24 mei 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6333

de Peter Van Rompuy (CD&V)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
________
heractivering van de economie
ministerie
bewustmaking van de burgers
gedragswetenschap
________
24/5/2012Verzending vraag
23/11/2012Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6333 d.d. 24 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

We merken de internationale opgang van "behavioral economics"; een economische microstijl gebaseerd op een reeks kleine, maar logische ingrepen. Het gaat om een reeks sociale, cognitieve en emotionele factoren die die 'economische' beslissing van een individu, een groep of een samenleving kunnen beÔnvloeden. De idee is dat het mogelijk is mensen te stimuleren tot het nemen van een betere keuze. Doel kan zijn de effectiviteit van het overheidsbeleid te verbeteren.

Concrete voorbeelden op basis van het regeerakkoord:

- De regering wenst het energieverbruik te doen dalen. In de Verenigde Staten zullen autoconstructeurs niet langer moeten aangeven hoeveel liter een auto verbruikt per 100 km, maar wel wat de verwachte totale kostprijs zal zijn in vijf jaar tijd. Deze licht aangepaste boodschap heeft een groot effect op het koopgedrag, het energieverbruik en brengt geen kost met zich mee.

- De regering wenst belastingen beter te innen. Het opstellen van een brief, aan wanbetalers, in een meer begrijpelijke taal heeft tot gevolg dat het aantal betalers verdubbelt.

Deze concrete voorbeelden tonen aan dat we kleine kansen laten liggen om economische relance te bekomen. Kleine duwtjes "nudges" om de economie te doen groeien zonder extra uitgaven voor de overheid. Het is echter niet mogelijk om de volledige begroting met deze ingrepen recht te trekken. De relanceplannen en de begrotingscontrole zijn veel belangrijkere instrumenten. Toch kunnen deze duwtjes BelgiŽ op de goede weg zetten.

Landen als de Verenigde Staten, Groot-BrittanniŽ, Frankrijk en Denemarken zijn zich bewust van de effectiviteit van deze techniek en hebben hiervoor een speciale cel opgericht.

Om voorgaande redenen had ik graag geweten of u de effectiviteit van "nudges" voor het departement waarvoor u verantwoordelijk bent inziet? Zo ja, welke concrete maatregelen stelt u hieromtrent voor?

Antwoord ontvangen op 23 november 2012 :

Wat de economische relance betreft, heeft de Regering gekozen voor een relancestrategie die onder andere bestaat uit een as R&D, en drie maatregelen in het bijzonder :

  • Verhoging van de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing van 75 % tot 80 % vanaf 1 januari 2013 ;

  • oprichting van een transversaal platform van technology watch, om de expertise die op verschillende niveaus beschikbaar is samen te brengen en om alle entiteiten van het land, de academische wereld en de bedrijven een diepgaandere visie te bieden van de sterktes en zwaktes van onze knowhow, en hen ook een beter vermogen te bieden om te voorzien in welke sectoren investeringen rendabel zullen zijn ;

  • versterking van de wetenschappelijke samenwerking met de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika), partners waarmee dit soort uitwisselingen nog steeds zeldzaam zijn terwijl ze zonder enige twijfel kunnen leiden tot de versteviging van erg voordelige economische betrekkingen.

De waardering van de behavioral economics valt onder de bevoegdheid van de minister voor Economie.