BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4946

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinverbinding tussen Turnhout en Brussel - Stiptheid - Aansluitingen
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
vervoersduur
________
28/12/2011Verzending vraag
15/3/2013Rappel
18/12/2013Rappel
24/2/2014Herkwalificatie
11/3/2014Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1517
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4828
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4946 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De treinverbinding Turnhout-Brussel is al verschillende jaren een zorgenkindje. Ondanks de opwaardering van de vroegere IR-trein Turnhout-Manage tot de IC-trein Turnhout-Brussel en de inzet van nieuwe M6-dubbeldeksrijtuigen tijdens de spits blijven de problemen met de stiptheid, capaciteit en de aansluitingen met de trein naar Neerpelt voortduren.

Graag kreeg ik dan ook van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel reizigers maakten gebruik van de IC-R Turnhout-Brussel-Zuid in 2010? Graag kreeg ik een vergelijking met 2009 en 2008 en met de IR-g Turnhout-Manage in 2007.

2) Wat was het stiptheidscijfer van de IC-R Turnhout-Brussel-Zuid in 2010? Graag kreeg ik een vergelijking met 2009 en 2008 en met de IR-g Turnhout-Manage in 2007.

3) Hoeveel reizigers maakten gebruik van de piekuurtreinen IC3427, IC3428, IC3429, IC3416 en IC3417? Graag kreeg ik hier ook een vergelijking met de voorgaande jaren.

4) Wat was het stiptheidscijfer van de piekuurtreinen IC3427, IC3428, IC3429, IC3416 en IC3417? Graag kreeg ik hier ook een vergelijking met de voorgaande jaren.

5) Hoe vaak werd de aansluiting met de IR-e verbinding Antwerpen-Centraal-Neerpelt/Hasselt te Lier niet gehaald? Graag kreeg ik de cijfers specifiek voor de treinen IR3226, IR3227, IR3228, IR3217 en IR3218.

6) Hoeveel klachten werden in 2010 ontvangen over de IC-R? Graag kreeg ik ook een vergelijking met 2009 en 2008 en met de IR-g Turnhout-Manage in 2007.

7) Hoe evalueert zij de piekuurtrein P7209 Herentals-Brussel-Zuid? Wordt de mogelijkheid overwogen om ook 's avonds een bijkomende piekuurtrein in te leggen tussen Brussel en de Kempen?

Antwoord ontvangen op 11 maart 2014 :

1-3. De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) informeert me dat de gevraagde statistieken interne gegevens betreffen die enkel voor operationele doeleinden worden gebruikt. Ze is van mening dat, met het zicht op de aangekondigde vrijmaking van het nationale reizigersvervoer, het niet gewenst is om deze gegevens te verspreiden.

2-4. De stiptheidscijfers zijn als volgt:

Bij aankomst

in Turnhout

in Brussel-Zuid

2007 (enkel december)

72,2%

81,1%

2008

87,6%

91,0%

2009

83,6%

87,2%

2010

81,0%

85,5%

2011

83,3%

89,5%

2012

79,3%

87,1%

2013

72,4%

81,4%

 

Stiptheidscijfer van de piekuurtreinen

 

2009

2010

2011

2012

2013

Bij aankomst in Turnhout

3416

56,4 %

46,2 %

53,0%

47,8%

35,1%

3417

56,5 %

56,4 %

72,1%

67,1%

48,4%

Bij aankomst in Brussel-Zuid

3427

87,4 %

88,3 %

90,8%

87,6%

77,8%

3428

69,4 %

72,5 %

75,8%

54,2%

54,4%

3429

85,7 %

85,7 %

85,5%

85,3%

72,1%


5. De gegevens met betrekking tot de aansluitingen zijn niet beschikbaar. 

6. In 2010 werden er 95 klachten geregistreerd, zijnde een daling van 48% ten opzichte van 2008. 

7. De bezetting van de P-trein 7209 Herentals - Brussel blijft stabiel. De NMBS overweegt niet om 's avonds een bijkomende piekuurtrein in te leggen.