Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1517

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 25 februari 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinverbinding tussen Turnhout en Brussel - Stiptheid - Aansluitingen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
vervoersduur

Chronologie

25/2/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4946

Vraag nr. 5-1517 d.d. 25 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De treinverbinding Turnhout-Brussel is al verschillende jaren een zorgenkindje. Ondanks de opwaardering van de vroegere IR-trein Turnhout-Manage tot de IC-trein Turnhout-Brussel en de inzet van nieuwe M6-dubbeldeksrijtuigen tijdens de spits blijven de problemen met de stiptheid, capaciteit en de aansluitingen met de trein naar Neerpelt voortduren.

Graag kreeg ik dan ook van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel reizigers maakten gebruik van de IC-R Turnhout-Brussel-Zuid in 2010? Graag kreeg ik een vergelijking met 2009 en 2008 en met de IR-g Turnhout-Manage in 2007.

2) Wat was het stiptheidscijfer van de IC-R Turnhout-Brussel-Zuid in 2010? Graag kreeg ik een vergelijking met 2009 en 2008 en met de IR-g Turnhout-Manage in 2007.

3) Hoeveel reizigers maakten gebruik van de piekuurtreinen IC3427, IC3428, IC3429, IC3416 en IC3417? Graag kreeg ik hier ook een vergelijking met de voorgaande jaren.

4) Wat was het stiptheidscijfer van de piekuurtreinen IC3427, IC3428, IC3429, IC3416 en IC3417? Graag kreeg ik hier ook een vergelijking met de voorgaande jaren.

5) Hoe vaak werd de aansluiting met de IR-e verbinding Antwerpen-Centraal-Neerpelt/Hasselt te Lier niet gehaald? Graag kreeg ik de cijfers specifiek voor de treinen IR3226, IR3227, IR3228, IR3217 en IR3218.

6) Hoeveel klachten werden in 2010 ontvangen over de IC-R? Graag kreeg ik ook een vergelijking met 2009 en 2008 en met de IR-g Turnhout-Manage in 2007.

7) Hoe evalueert zij de piekuurtrein P7209 Herentals-Brussel-Zuid? Wordt de mogelijkheid overwogen om ook 's avonds een bijkomende piekuurtrein in te leggen tussen Brussel en de Kempen?