Vraag om uitleg nr. 5-4828

5-4828 Martine Taelman (Open Vld) 24/2/2014
  de treinverbinding tussen Turnhout en Brussel
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4946