Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Olga Zrihen

19 resultaten

5-64 Olga Zrihen (PS) 10/11/2010
  de sociale situatie en het herstructureringsplan bij het Belgische filiaal van Brink's
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag ingetrokken
5-96 Olga Zrihen (PS) 25/11/2010
  het dragen van een enkelband en de sociaal-professionele herinschakeling van gedetineerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-6)
5-110 Olga Zrihen (PS) 25/11/2010
  de overdracht van Belgische gevangenen naar de gevangenis van Tilburg
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-6)
5-213 Olga Zrihen (PS) 10/12/2010
  het faillissement van het Belgische filiaal van Brink's
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/12/2010 (commissiehandelingen 5-13)
5-233 Olga Zrihen (PS) 16/12/2010
  de gevolgen van het voorstel van Europese richtlijn betreffende de consumentenrechten voor de KMO's
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-773
5-449 Olga Zrihen (PS) 3/2/2011
  de herlancering van de aanbesteding voor de verwerving van de koffiesector in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-456 Olga Zrihen (PS) 3/2/2011
  het rijgeschiktheidsattest dat door het CARA wordt uitgereikt
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-53)
5-457 Olga Zrihen (PS) 3/2/2011
  de Eurobonds
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 16/2/2011 (commissiehandelingen 5-39)
5-590 Olga Zrihen (PS) 23/2/2011
  het opvolgen van de politieke prioriteiten tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie door het huidige Hongaarse voorzitterschap
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-604 Olga Zrihen (PS) 24/2/2011
  het gerechtelijk onderzoek van de Burundese overheid naar de moord op Ernest Manirumva, bestrijder van de corruptie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-605 Olga Zrihen (PS) 24/2/2011
  de overgangsjustitie in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1699
5-627 Olga Zrihen (PS) 2/3/2011
  de Nationale Onafhankelijke Commissie voor Mensenrechten in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-52)
5-2338 Olga Zrihen (PS) 16/5/2012
  het invoeren van een elektronisch depot bij de Dienst voor de intellectuele eigendom
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/6/2012 (commissiehandelingen 5-159)
5-2426 Olga Zrihen (PS) 25/6/2012
  de hervorming van de geestelijke gezondheidssector
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6771
5-2427 Olga Zrihen (PS) 25/6/2012
  de betaling van de Tunesische en Egyptische schuld
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 17/7/2012 (commissiehandelingen 5-169)
5-2851 Olga Zrihen (PS) 13/12/2012
  de rampzalige humanitaire toestand in de vluchtelingenkampen van Zuid-Soedan
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9424
5-2867 Olga Zrihen (PS) 19/12/2012
  het begrip vrije, voorafgaande en weloverwogen toestemming in handelsovereenkomsten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7978
5-3849 Olga Zrihen (PS) 1/7/2013
  de transparantie van ondernemingen inzake hun bevoorrading in mineralen en materialen die nodig zijn voor hun productie
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10323 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3850 Olga Zrihen (PS) 1/7/2013
  de transparantie van ondernemingen inzake hun bevoorrading in mineralen en materialen die nodig zijn voor hun productie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/11/2013 (handelingen nog niet gepubliceerd)