Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Fatma Pehlivan

16 resultaten

5-1815 Fatma Pehlivan (sp.a) 24/1/2012
  de aanbevelingen voor een inclusieve gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-118)
5-1816 Fatma Pehlivan (sp.a) 24/1/2012
  de vrouwonvriendelijke reclame
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-143)
5-1817 Fatma Pehlivan (sp.a) 24/1/2012
  de uitbreiding van de anonieme sollicitaties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-143)
5-1888 Fatma Pehlivan (sp.a) 2/2/2012
  het vrijgeven van lichamen bij rechtszaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1893 Fatma Pehlivan (sp.a) 2/2/2012
  huiselijk geweld bij etnische minderheden en het stijgend aantal vrouwen van allochtone afkomst in vluchthuizen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-143)
5-1894 Fatma Pehlivan (sp.a) 2/2/2012
  de eerwraak
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-143)
5-1909 Fatma Pehlivan (sp.a) 7/2/2012
  de investeringen in basisonderwijs van de Belgische ontwikkelingssamenwerking
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/2/2012 (commissiehandelingen 5-122)
5-1952 Fatma Pehlivan (sp.a) 14/2/2012
  het taalbeleid van de federale overheid bij aanwervingen
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
5-2757 Fatma Pehlivan (sp.a) 28/11/2012
  het huiselijk geweld tegen migrantenvrouwen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/12/2012 (commissiehandelingen 5-189)
5-2929 Fatma Pehlivan (sp.a) 16/1/2013
  de nieuwe strategienota Onderwijs en Vorming
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8349
5-3183 Fatma Pehlivan (sp.a) 21/2/2013
  de forse stijging van het aantal terugbetalingen voor logopedie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8774
5-3225 Fatma Pehlivan (sp.a) 28/2/2013
  de trage omzetting van Europese richtlijnen door ons land
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9128
5-3302 Fatma Pehlivan (sp.a) 13/3/2013
  de aanwijzing van voogden voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9009
5-3581 Fatma Pehlivan (sp.a) 21/5/2013
  de stijging van de kinderarmoede in ons land
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9358
5-3706 Fatma Pehlivan (sp.a) 13/6/2013
  de lage vervolgingsgraad van seksuele misdrijven
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9494
5-3943 Fatma Pehlivan (sp.a) 18/9/2013
  de resultaten van de eerste sociaaleconomische monitoring
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10599