Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Dominique Tilmans

45 resultaten

4-52 Dominique Tilmans (MR) 16/1/2008
  de werknota aangaande het ondernemingsplan 2008-2012 van De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-67 Dominique Tilmans (MR) 24/1/2008
  de Impulseo-premie voor de installatie van huisartsen in landelijke gebieden
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-78 Dominique Tilmans (MR) 29/1/2008
  de zone 30 rond de scholen
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-136 Dominique Tilmans (MR) 21/2/2008
  het pilootproject PIT (Paramedic Intervention Team)
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-148 Dominique Tilmans (MR) 28/2/2008
  de berekening van differentiŽle kinderbijslagen voor Belgische grensarbeiders in Luxemburg
  minister van Werk
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-154 Dominique Tilmans (MR) 5/3/2008
  de plaatsing van een windas op het vliegveld van Jťhonville
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-466
4-211 Dominique Tilmans (MR) 9/4/2008
  de terugbetaling van de verzorging en de ziekenhuiskosten van kinderen die aan kanker lijden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-212 Dominique Tilmans (MR) 9/4/2008
  het inzetten van kantelbaktreinen (Pendolino) op de lijn Brussel-Luxemburg-Straatsburg
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-213 Dominique Tilmans (MR) 9/4/2008
  de aansprakelijkheid van een huisarts die zijn patiŽnt aan een PIT (Paramedical Intervention Team) toevertrouwt
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-276 Dominique Tilmans (MR) 30/4/2008
  de opening van een vleugel van de gevangenis van Saint-Hubert voor de opvang van 35 minderjarigen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-277 Dominique Tilmans (MR) 30/4/2008
  het tekort aan artsen op spoedafdelingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-279 Dominique Tilmans (MR) 30/4/2008
  het invoeren van het ecologisch voertuig REVA in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-314 Dominique Tilmans (MR) 15/5/2008
  de toepassing van artikel 2272 van het Burgerlijk Wetboek op energiefacturen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-352 Dominique Tilmans (MR) 5/6/2008
  de weigering van de NMBS om een B-Dagtrip te organiseren naar aanleiding van het "Festival international des Arts de la Rue de Chassepierre"
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-384 Dominique Tilmans (MR) 19/6/2008
  het statuut van bij een dienst aangesloten onthaalouders
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-404 Dominique Tilmans (MR) 26/6/2008
  de oorlogsschade geleden door de Luxemburgse gemeenten ten gevolge van het Ardennen-offensief
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1204
4-410 Dominique Tilmans (MR) 3/7/2008
  de Europese Mars van Herdenking en Vriendschap
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-488 Dominique Tilmans (MR) 16/10/2008
  het tekort aan rechters en substituten bij de rechtbank van eerste aanleg in Aarlen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-516 Dominique Tilmans (MR) 30/10/2008
  de geldende regelgeving betreffende aanhangwagens voor het transport van balen stro
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1996
4-610 Dominique Tilmans (MR) 10/12/2008
  de evaluatie van de drie projecten betreffende medische regulatie in de centra van het eenvormig oproepstelsel in Brugge, Brussel en Charleroi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-528
4-714 Dominique Tilmans (MR) 5/2/2009
  het in stand houden van een wachtdienst van huisartsen in sommige landelijke gebieden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-716 Dominique Tilmans (MR) 5/2/2009
  de wijzigingen in de dienstregeling van de NMBS op lijn 162 tijdens de spitsuren sinds 1 februari 2009
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-757 Dominique Tilmans (MR) 12/2/2009
  het bestaan van het evaluatierapport van de drie projecten betreffende medische regulatie in de centra van het eenvormig oproepstelsel in Brugge, Brussel en Charleroi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3051
4-784 Dominique Tilmans (MR) 4/3/2009
  de frequentie van de treinen vanuit Luxemburg tijdens de avondspits
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-858 Dominique Tilmans (MR) 22/4/2009
  de grensoverschrijdende samenwerking inzake gezondheidszorg in de provincie Luxemburg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-859 Dominique Tilmans (MR) 22/4/2009
  de gevolgen van de Luxemburgse werkloosheid in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-860 Dominique Tilmans (MR) 22/4/2009
  het standpunt van BelgiŽ in het kader van verschillende projecten betreffende het vervoer van gas in Europa
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-864 Dominique Tilmans (MR) 22/4/2009
  de problematiek van de wachtdienst voor huisartsen, ouder dan 60 jaar
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-909 Dominique Tilmans (MR) 7/5/2009
  het kadaster van de huisartsen in het kader van een optimale aanpassing van de numerus clausus
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-1169 Dominique Tilmans (MR) 10/11/2009
  het project PIT (Paramedisch Interventieteam)
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
4-1189 Dominique Tilmans (MR) 18/11/2009
  de dienstverlening van De Post
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1262
4-1262 Dominique Tilmans (MR) 26/11/2009
  de dienstverlening van De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1189
4-1277 Dominique Tilmans (MR) 3/12/2009
  het niet vacant verklaren van de betrekking van directeur - administratief coŲrdinator bij de federale politie voor het gerechtelijk arrondissement Neufch‚teau
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1291 Dominique Tilmans (MR) 3/12/2009
  de situatie van de brandweerdiensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-1463 Dominique Tilmans (MR) 4/2/2010
  de financiering van medische hulpverlening per helikopter in de regio Virton
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1464 Dominique Tilmans (MR) 4/2/2010
  het opnemen in het netwerk van het ASTRID-systeem van de voertuigen gebruikt door medische wachtposten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1476 Dominique Tilmans (MR) 4/2/2010
  het proefproject met zes zones in het kader van de uitvoering van de hervorming van de hulpdiensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1562 Dominique Tilmans (MR) 4/3/2010
  de regularisatiefacturen van Electrabel
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1601 Dominique Tilmans (MR) 11/3/2010
  de mogelijke privatisering van het goederentransport van B-Cargo
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1602 Dominique Tilmans (MR) 11/3/2010
  de inwerkingtreding van de centralisering van dringende medische oproepen en oproepen voor de huisartsenwachtdienst
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1604 Dominique Tilmans (MR) 11/3/2010
  het opnemen in het netwerk van het ASTRID-systeem van de voertuigen gebruikt door medische wachtposten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1663 Dominique Tilmans (MR) 25/3/2010
  de eindejaarstoelage voor de geÔntegreerde politie
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1684 Dominique Tilmans (MR) 31/3/2010
  medische hulpverlening per helikopter in de provincie Luxemburg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/4/2010 (handelingen 4-120)
4-1695 Dominique Tilmans (MR) 1/4/2010
  de toepassing van het koninklijk besluit van 25 november 2005 betreffende de reglementering van tatoeages en piercings
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 22/4/2010 (handelingen 4-120)
4-1725 Dominique Tilmans (MR) 21/4/2010
  de terugbetaling van verplaatsingskosten voor de nabehandeling van een niertransplantatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode