Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door François Roelants du Vivier

34 resultaten

3-20 François Roelants du Vivier (MR) 9/10/2003
  een snelle ratificatie van het Tweede Protocol van het Verdrag van 's-Gravenhage inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/10/2003 (handelingen 3-18)
3-21 François Roelants du Vivier (MR) 9/10/2003
  het regeringsbeleid met betrekking tot de federale wetenschappelijke instellingen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 23/10/2003 (handelingen 3-18)
3-50 François Roelants du Vivier (MR) 12/11/2003
  de stand van zaken met betrekking tot de te ratificeren verdragen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
3-56 François Roelants du Vivier (MR) 19/11/2003
  de toestand inzake de mensenrechten in Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-41
3-151 François Roelants du Vivier (MR) 19/2/2004
  de achterstand die België heeft opgelopen bij het omzetten en uitvoeren van Europese milieurichtlijnen
  staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd, aan de Minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/3/2004 (handelingen 3-45)
3-163 François Roelants du Vivier (MR) 4/3/2004
  de massale opsporing van borstkanker bij vrouwen van 40 tot 49 jaar
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-375 François Roelants du Vivier (MR) 5/10/2004
  het rijden met de dimlichten aan
  minister van Mobiliteit
  vraag ingetrokken
3-376 François Roelants du Vivier (MR) 5/10/2004
  de Europese Grondwet
  staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
3-377 François Roelants du Vivier (MR) 5/10/2004
  de grenzen van Europa
  staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/10/2004 (handelingen 3-80)
3-378 François Roelants du Vivier (MR) 5/10/2004
  de beschikbaarstelling aan de musea van personeel van de federale administratie
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
3-432 François Roelants du Vivier (MR) 9/11/2004
  de Wereldorganisatie voor het Leefmilieu
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 25/11/2004 (handelingen 3-85)
3-433 François Roelants du Vivier (MR) 9/11/2004
  de veiligheid op zee
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 18/11/2004 (handelingen 3-84)
3-436 François Roelants du Vivier (MR) 10/11/2004
  de Europese Grondwet
  staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/11/2004 (handelingen 3-84)
3-444 François Roelants du Vivier (MR) 18/11/2004
  het borstkankerregister
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 25/11/2004 (handelingen 3-85)
3-500 François Roelants du Vivier (MR) 16/12/2004
  het opstellen van kwaliteitscriteria voor borstklinieken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/12/2004 (handelingen 3-89)
3-708 François Roelants du Vivier (MR) 17/3/2005
  de internationale samenwerkingsakkoorden op het gebied van ruimtevaartonderzoek en -toepassingen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-709 François Roelants du Vivier (MR) 17/3/2005
  de balans inzake de omzetting van de Europese richtlijnen in België
  staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-797 François Roelants du Vivier (MR) 28/4/2005
  de ondertekening van het facultatieve protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing, aangenomen op 18 december 2002
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/5/2005 (handelingen 3-112)
3-989 François Roelants du Vivier (MR) 4/10/2005
  de milieuverontreiniging door dieselmotoren
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 13/10/2005 (handelingen 3-127)
3-996 François Roelants du Vivier (MR) 4/10/2005
  de veiligheid van de airbags
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 20/10/2005 (handelingen 3-130)
3-997 François Roelants du Vivier (MR) 4/10/2005
  het verlies van de Belgische nationaliteit bij de vrijwillige verkrijging van een vreemde nationaliteit
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 13/10/2005 (handelingen 3-127)
3-1080 François Roelants du Vivier (MR) 26/10/2005
  het permanent laten branden van de dimlichten
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 10/11/2005 (handelingen 3-132)
3-1081 François Roelants du Vivier (MR) 26/10/2005
  de ondertekening door België van de Conventie van 16 mei 2005 van de Raad van Europa over de preventie van terrorisme
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/11/2005 (handelingen 3-132)
3-1095 François Roelants du Vivier (MR) 27/10/2005
  de bestraffing van het negationisme in het Belgische recht
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 17/11/2005 (handelingen 3-133)
3-1096 François Roelants du Vivier (MR) 27/10/2005
  de milieu-inspanningen van België vergeleken bij die van de andere OESO-landen
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 10/11/2005 (handelingen 3-132)
3-1290 François Roelants du Vivier (MR) 19/1/2006
  de uitvoering van de Lissabon-strategie
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 26/1/2006 (handelingen 3-147)
3-1308 François Roelants du Vivier (MR) 26/1/2006
  de vernietiging van het Armeense culturele erfgoed door Azerbeidzjan
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4287
3-1446 François Roelants du Vivier (MR) 9/3/2006
  de stand van de werkzaamheden van de interministeriële commissie voor humanitair recht inzake de bestraffing van het negationisme in het Belgische recht
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-4738
3-1807 François Roelants du Vivier (MR) 4/10/2006
  de positie van de Europese Unie binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/10/2006 (handelingen 3-181)
3-1808 François Roelants du Vivier (MR) 4/10/2006
  het afstaan van organen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/10/2006 (handelingen 3-181)
3-1811 François Roelants du Vivier (MR) 4/10/2006
  de studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) over de prestaties van België op milieugebied
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 12/10/2006 (handelingen 3-181)
3-1812 François Roelants du Vivier (MR) 4/10/2006
  de opening van een archieffonds inzake de slachtoffers van het nazisme
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/10/2006 (handelingen 3-181)
3-1961 François Roelants du Vivier (MR) 29/11/2006
  de conclusies van de interministeriële commissie voor humanitair recht inzake de bestraffing van het negationisme in het Belgische recht
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6434
3-1979 François Roelants du Vivier (MR) 7/12/2006
  de ratificatie van het facultatief protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen op 18 december 2002
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6435
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6436