Schriftelijke vragen van 3-4738 tot 3-4738

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-4738 Roelants du Vivier François (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Probleem van de bestraffing van het negationisme in het Belgische recht - Interministeriële Commissie voor Humanitair Recht - Stand van de werkzaamheden.
  Verzending vraag 24/3/2006
  Antwoord 14/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1446