Schriftelijke vragen van 3-6434 tot 3-6434

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6434 Roelants du Vivier François (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Belgisch recht - Bestraffing van het negationisme - Interministeriële Commissie voor Humanitair Recht - Besluiten.
  Verzending vraag 20/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1961