Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Jean-Marie Happart

2 resultaten

1-389 Jean-Marie Happart (PS) 12/11/1997
  het BSE-probleem
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 20/11/1997 (handelingen 1-142)
1-416 Jean-Marie Happart (PS) 7/1/1998
  de omzendbrief BA-97/22 van de Vlaamse Minister Leo Peeters over het gebruik van de talen in de gemeentebesturen van het Nederlandse taalgebied
  Eerste Minister
  beantwoord op 15/1/1998 (handelingen 1-157)
  Met redenen omklede motie door Joris Van Hauthem, Jurgen Ceder, gestemd op 15/1/1998 : verworpen
  Gewone motie door Magdeleine Willame-Boonen, Guy Charlier, gestemd op 15/1/1998 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 22/1/1998