Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Magdeleine Willame-Boonen

9 resultaten

1-357 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 9/10/1997
  de renovatie en het asbestvrij maken van het Berlaymontgebouw
  minister van Ambtenarenzaken
  beantwoord op 13/11/1997 (handelingen 1-139)
1-360 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 10/10/1997
  de organisatie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/10/1997 (handelingen 1-133)
  Met redenen omklede motie door Michel Foret, Magdeleine Willame-Boonen, Alain Destexhe, Jolle Milquet, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Joris Van Hauthem, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Gewone motie door Anne-Marie Lizin, Fred Erdman, Guy Charlier, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 23/10/1997
1-392 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 18/11/1997
  de samenlevingscontracten
  Eerste Minister
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/12/1997 (handelingen 1-150)
1-410 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 16/12/1997
  het jaarverslag 1996 van de Algemene Administratie van de belastingen
  vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
1-486 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 25/3/1998
  het nieuwe beleid dat door De Post gevoerd wordt
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 30/4/1998 (handelingen 1-182)
1-495 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 2/4/1998
  de eerste resultaten van de hervorming van het statuut van de NGO's en van hun medefinanciering
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 30/4/1998 (handelingen 1-182)
1-575 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 12/11/1998
  niet-therapeutische experimenten op wilsonbekwame patinten
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 26/11/1998 (handelingen 1-224)
1-594 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 22/12/1998
  de toestand van de weeskinderen in de voormalige Oostbloklanden en in het bijzonder in Rusland
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-595 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 22/12/1998
  de toestand van de kinderen in de wereld in 1999
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)