Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Armand De Decker

7 resultaten

1-337 Armand De Decker (PRL-FDF) 7/7/1997
  de voorgenomen uitbreiding van de NAVO na de top van Madrid
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/11/1997 (handelingen 1-140)
1-350 Armand De Decker (PRL-FDF) 6/10/1997
  de gerechtelijke achterstand en het tekort aan magistraten te Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/10/1997 (handelingen 1-133)
  Met redenen omklede motie door Michel Foret, Magdeleine Willame-Boonen, Alain Destexhe, Joλlle Milquet, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Joris Van Hauthem, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Gewone motie door Anne-Marie Lizin, Fred Erdman, Guy Charlier, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 23/10/1997
1-423 Armand De Decker (PRL-FDF) 14/1/1998
  de situatie in Algerije : maatregelen op Belgisch en Europees niveau
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/1/1998 (handelingen 1-160)
1-448 Armand De Decker (PRL-FDF) 11/2/1998
  "de contractuele juristen" bij de rechtbanken van eerste aanleg
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/3/1998 (handelingen 1-168)
1-456 Armand De Decker (PRL-FDF) 25/2/1998
  de redenen waarom en de omstandigheden waarin werd beslist een fregat naar de Perzische Golf te sturen
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/3/1998 (handelingen 1-170)
1-549 Armand De Decker (PRL-FDF) 10/7/1998
  de toestand in Kosovo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/7/1998 (handelingen 1-211)
1-589 Armand De Decker (PRL-FDF) 10/12/1998
  de gevolgen van de Frans-Britse top in Saint-Malo over het buitenlands- en veiligheidsbeleid in de Europese Unie en over de rol van de West-Europese Unie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)