Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Christie Morreale

22 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-8445 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Energieproductie - Nieuwe methode voor hydraulische productie - Systeem Searaser - Eventuele toepassing in BelgiŽ
  Verzending vraag 8/3/2013
  Dossier gesloten 13/3/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-5593
5-7479 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De inning van auteursrechten in het kader van radiotransmissie- en kabeldistributiediensten
  Verzending vraag 5/12/2012
  Antwoord 9/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2746
5-7434 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Betalende sms-diensten - Misbruiken - Onderzoek van Test-Aankoop - Eisen - Strengere regels
  Verzending vraag 30/11/2012
  Dossier gesloten 13/3/2013
5-7170 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  De continuÔteit van de energievoorziening
  Verzending vraag 16/10/2012
  Dossier gesloten 13/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2453
5-7169 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  De ecologische voetafdruk van BelgiŽ
  Verzending vraag 16/10/2012
  Antwoord 21/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2447
5-6948 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Loodvergiftiging - Blootstelling van kinderen - Toestand in BelgiŽ - Maatregelen
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 4/2/2013
5-6947 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Strijd tegen de Aziatische hoornaar
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 26/10/2012
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6946
5-6946 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Strijd tegen de Aziatische hoornaar
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6947
5-6761 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  De verwarmingstoelage toegekend door het OCMW in het kader van het Sociaal Stookoliefonds
  Verzending vraag 18/7/2012
  Antwoord 20/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2129
5-6760 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Internet - Producten en diensten - Grensoverschrijdende aankopen - Klachten van consumenten - Frauduleuze praktijken - Europees Centrum voor de Consument - Maatregelen
  Verzending vraag 18/7/2012
  Dossier gesloten 13/3/2013
5-6759 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Gewasbeschermingsmiddelen - Reductieprogramma voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden - Belgische markt - Hoeveelheid en toxiciteit van de verkochte middelen - Evolutie van het gebruik van fytosanitaire middelen in de landbouw
  Verzending vraag 18/7/2012
  Antwoord 30/8/2012
5-6757 Christie Morreale (PS) minister van Werk  
  Ecocheques - Verdeling - Volume - Impopulariteit - Hoge inningskosten - Vervanging door maaltijdcheques - Aanpassingen - Vooruitzicht
  Verzending vraag 17/7/2012
  Antwoord 11/12/2012
5-6745 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Consumentenkrediet - Kredietverlening - Winkels - Onlinewinkels - Criteria - Studie van Test-Aankoop - Aanpassing van de wet op het consumentenkrediet
  Verzending vraag 13/7/2012
  Antwoord 24/7/2012
5-6185 Christie Morreale (PS) minister van Justitie  
  De erkenning van afstamming bij homoseksuele ouders
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 31/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2195
5-6143 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Noordzee - Groot gaslek in een booreiland - Milieueffect
  Verzending vraag 26/4/2012
  Dossier gesloten 13/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6142
5-6142 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Noordzee - Groot gaslek in een booreiland - Milieueffect
  Verzending vraag 26/4/2012
  Antwoord 16/5/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6143
5-6044 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Burgerlijk Wetboek - Discriminaties - Maatregelen - Voorziene aanpassingen
  Verzending vraag 5/4/2012
  Dossier gesloten 13/3/2013
5-5993 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Kansspelinrichtingen - Casino's - Speelzalen - Toegang - Toegangsverbod voor sommige beroepsgroepen - Gegevensbank EPIS - Uitgesloten spelers - BelgiŽ - Buitenland
  Verzending vraag 29/3/2012
  Antwoord 23/4/2012
5-5828 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Energieproductie - Nieuwe methode voor hydraulische productie - Systeem Searaser - Eventuele toepassing in BelgiŽ
  Verzending vraag 6/3/2012
  Antwoord 11/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5594
5-5668 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Passiefhuis - Brand - Risico's voor de hulpdiensten - Wetenschappelijke studie van 2009 - Resultaten - Eventuele bijkomende studie
  Verzending vraag 17/2/2012
  Antwoord 28/3/2012
5-5594 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Energieproductie - Nieuwe methode voor hydraulische productie - Systeem Searaser - Eventuele toepassing in BelgiŽ
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 28/2/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5828
5-5593 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Energieproductie - Nieuwe methode voor hydraulische productie - Systeem Searaser - Eventuele toepassing in BelgiŽ
  Verzending vraag 9/2/2012
  Dossier gesloten 8/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5828
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-8445