Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Caroline Désir

8 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-7442 Caroline Désir (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het genegotieerd beheer van de publieke ruimte (Betogingen)
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 20/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2425
5-5595 Caroline Désir (PS) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Openbaar Ambt - Brusselse ambtenaren - Percentage
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 13/3/2012
5-4368 Caroline Désir (PS) minister van Justitie  
  Aanvallen met zuur
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 11/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2706
5-2706 Caroline Désir (PS) minister van Justitie  
  Aanvallen met zuur
  Verzending vraag 12/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-800
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4368
5-2033 Caroline Désir (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  De installatie van een alcoholslot in de auto van automobilisten die veroordeeld zijn voor het besturen van een voertuig in dronken toestand
  Verzending vraag 6/4/2011
  Antwoord 24/5/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-489
5-1840 Caroline Désir (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke musea voor Schone Kunsten van België - Museum voor Moderne Kunst - Omvorming tot fin-de-sièclemuseum - Geldende tarieven - Bezoekersaantal
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 23/5/2011
5-1828 Caroline Désir (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  De kosten van mobiele telefonie en overmatige schuldenlast
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 24/5/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-439
5-1503 Caroline Désir (PS) staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Call-tv en het recente onderzoek van het Basta-team
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 25/3/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-396