Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Fatma Pehlivan

12 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-10599 Fatma Pehlivan (sp.a) minister van Werk  
  de resultaten van de eerste sociaaleconomische monitoring
  Verzending vraag 12/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3943
5-9494 Fatma Pehlivan (sp.a) minister van Justitie  
  De lage vervolgingsgraad van seksuele misdrijven
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 26/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3706
5-9358 Fatma Pehlivan (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  De stijging van de kinderarmoede in ons land
  Verzending vraag 19/6/2013
  Antwoord 25/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3581
5-9128 Fatma Pehlivan (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De trage omzetting van Europese richtlijnen door ons land
  Verzending vraag 24/5/2013
  Antwoord 3/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3225
5-9009 Fatma Pehlivan (sp.a) minister van Justitie  
  De aanwijzing van voogden voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  Verzending vraag 13/5/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3302
5-8774 Fatma Pehlivan (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De forse stijging van het aantal terugbetalingen voor logopedie
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3183
5-8349 Fatma Pehlivan (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De nieuwe strategienota Onderwijs en Vorming
  Verzending vraag 28/2/2013
  Antwoord 11/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2929
5-8172 Fatma Pehlivan (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenis - Verdacht overlijden - Overzicht - Procedure
  Verzending vraag 19/2/2013
  Antwoord 26/7/2013
5-8171 Fatma Pehlivan (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenis - Zelfdoding - Overzicht - Procedure
  Verzending vraag 19/2/2013
  Antwoord 10/9/2013
5-8009 Fatma Pehlivan (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Selor - Taaltesten - Slaagcijfers
  Verzending vraag 4/2/2013
  Antwoord 22/2/2013
5-5374 Fatma Pehlivan (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Regularisatiecampagne 2009 - Stand van zaken - Evaluatie
  Verzending vraag 25/1/2012
  Antwoord 14/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5373
5-5373 Fatma Pehlivan (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Regularisatiecampagne 2009 - Stand van zaken - Evaluatie
  Verzending vraag 25/1/2012
  Antwoord 5/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5374