Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Marie-Hélène Crombé-Berton

9 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-5688 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) minister van Justitie  
  Gerechtsdeskundigen - Statuut - Leemte in de wetgeving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4570
4-4570 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) minister van Justitie  
  Gerechtsdeskundigen - Statuut - Leemte in de wetgeving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 25/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5688
4-3548 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) minister van Justitie  
  Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Artikel 32 - Herziening - Vergunning tot het voorhanden hebben van wapens - Geldigheidsduur Rondzendbrief voor de bevoegde administratieve overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 9/6/2009
  Antwoord 9/9/2009
4-2860 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) minister van Justitie  
  Zittende magistratuur - Korpschefs - Mandaten - Vernieuwing - Arrest van het Grondwettelijk Hof van 1 september 2008 - Gevolgen - Vacantverklaring -Publicatie in het Belgisch Staatsblad - Tekort
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 4/5/2009
4-2585 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Kleine Waalse slachthuizen - Europese erkenning - Voortzetting van de activiteiten na 1 januari 2010
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 11/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2107
4-2529 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) minister van Justitie  
  Identiteitsverduisteringen - Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 26 oktober 2006 - Omzetting in Belgisch recht - Termijn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 12/10/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-983
4-2107 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Kleine Waalse slachthuizen - Europese erkenning - Voortzetting van de activiteiten na 1 januari 2010
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009 ) 9/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2585
4-983 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Identiteitsverduisteringen - Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 26 oktober 2006 - Omzetting in Belgisch recht - Termijn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/6/2008 ) 16/5/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2529
4-827 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen  
  Belastingadministratie - Grensoverschrijdende mede-eigendommen Frankrijk-België - Geschillen met de Belgische fiscus
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 22/4/2008
  Antwoord 21/5/2008