Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Frank Creyelman

86 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-7506 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gezondheid - Jodium - Tekorten - Stand van zaken.
  Verzending vraag 8/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6813 Frank Creyelman (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Illegalen - Mislukte uitwijspogingen - Vrijlating uit gesloten centra.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 29/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-6509 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Horecafederatie - Aanpassing van de wettelijke bepalingen aan de huidige situatie.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 14/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6508
3-6508 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Horecafederatie - Aanpassing van de wettelijke bepalingen aan de huidige situatie.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 5/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6509
3-6360 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Islamitisch offerfeest - Versoepelde toepassing van de bestaande regelgeving - Omzendbrief.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 12/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6305 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuispatinten - Voeding.
  Verzending vraag 17/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Antwoord 9/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6304 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale Ombudsdienst 'Rechten van de patint' - Jaarverslag 2005 - Publiciteitscampagne.
  Verzending vraag 17/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
3-6303 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale Ombudsdienst 'Rechten van de patint' - Klachtenbehandeling.
  Verzending vraag 17/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Antwoord 21/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6292 Frank Creyelman (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Vrouwelijke gedetineerden - Gezondheidszorg - Kosten gemaakt door de FOD Justitie.
  Verzending vraag 17/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
3-6258 Frank Creyelman (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Financin  
  Regie der Gebouwen - Werven per gewest - Uitgaven.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
3-6163 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tuberculose - Multiresistente vormen - Opmars in Oost-Europa.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-6162 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Seksueel overdraagbare aandoeningen - Lymfogranuloma venereum.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-5736 Frank Creyelman (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Ondernemer in loondienst - Wettelijk statuut - Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.
  Verzending vraag 20/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
  Antwoord 14/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5735
3-5735 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Ondernemer in loondienst - Wettelijk statuut - Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.
  Verzending vraag 20/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
  Antwoord 18/9/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5736
3-5734 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Ondernemer in loondienst - Wettelijk statuut - Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.
  Verzending vraag 20/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
  Antwoord 13/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5736
3-5733 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ondernemer in loondienst - Wettelijk statuut - Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.
  Verzending vraag 20/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
  Antwoord 23/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5736
3-5210 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Apothekersberoep - Afgestudeerden - Behoeften.
  Verzending vraag 22/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 5/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5209 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen die in strafinrichtingen verblijven - Terugbetalingen door het RIZIV.
  Verzending vraag 22/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 5/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5208 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tandartsen - Toegang tot het beroep - Balans 2005.
  Verzending vraag 22/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 26/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5207 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu - Deelname aan een Europese werkgroep inzake de uitoefening van de tandheelkunde - Statistieken.
  Verzending vraag 22/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 3/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
3-5098 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Brusselse ziekenhuizen - Aanwerving van buitenlandse verpleegsters.
  Verzending vraag 12/5/2006
  Antwoord 19/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
  Aanvullend antwoord 4/7/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-1115
3-4615 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen - Erkenning als onderneming in moeilijkheden.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 9/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-4614 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Tandartsenkabinetten - Tewerkstelling.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-4604 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Artsenvakbonden - Vertegenwoordiging in het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeit (RIZIV) - Subsidies.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 12/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-3971 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Tijdelijke werkloosheid - Berekening van het gemiddelde per economische sector.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Antwoord 21/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3970
3-3970 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tijdelijke werkloosheid - Berekening van het gemiddelde per economische sector.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Antwoord 26/1/2006
  Beslissing niet publicatie 26/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3971
3-3969 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tabaksreclame - Inbreuken op de wetgeving - Onderzoeken door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Antwoord 22/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
3-3953 Frank Creyelman (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Tabaksreclame - Inbreuken op de wetgeving - Onderzoeken door de parketten.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Voorlopig antwoord 25/1/2006
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Antwoord 20/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-3804 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg - Verslag "HTO Positronen Emissie Tomografie in Belgi" - Resultaten.
  Verzending vraag 23/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
  Antwoord 16/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
3-3802 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal Agentschap voor de voedselveiligheid - Slachtingen Islamitisch offerfeest - Versoepeling regels inzake registratie.
  Verzending vraag 23/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
  Antwoord 12/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-3734 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cocane - Stijging van het gebruik.
  Verzending vraag 17/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
  Antwoord 3/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3733
3-3733 Frank Creyelman (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Cocane - Stijging van het gebruik.
  Verzending vraag 17/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
  Antwoord 10/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3734
3-3732 Frank Creyelman (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Cocane - Stijging van het gebruik.
  Verzending vraag 17/11/2005
  Voorlopig antwoord 2/12/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3734
3-3697 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Werkloosheidsuitkeringen - Uitbetaling - Retributie voor de werkloosheidskassen.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Antwoord 31/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
3-3696 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Werkloosheidsuitkeringen - Uitbetaling - Doorstorting naar de rechthebbenden.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
3-3695 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Werklozen - Opvolgingsdossiers die zonder gevolg worden geklasseerd - Verschoningsgronden.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Antwoord 31/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
3-3472 Frank Creyelman (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Interregionaal Sport- en Ontspanningscentrum Spoor Mechelen (ISOSM) - Mogelijke verdwijning.
  Verzending vraag 3/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 30/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-3266 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale ambtenarij - Ancinniteitsregeling - Verrekening van de beroepsloopbaan in de priv-sector.
  Verzending vraag 24/8/2005
  Antwoord 6/9/2005
  Beslissing niet publicatie 6/9/2005
3-3204 Frank Creyelman (Vlaams Belang) Eerste minister  
  Koninklijke familie - Officile activiteiten.
  Verzending vraag 18/8/2005
  Antwoord 23/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-3203 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Openbaar ambt - Ancinniteit in priv-diensten.
  Verzending vraag 16/8/2005
  Antwoord 6/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-2893 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Horecazaken - Rookverbod - Controles.
  Verzending vraag 9/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Antwoord 3/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-2892 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medische verzorging in derde landen - Terugbetaling van de kosten - Arrest van het Europese Hof van Justitie - Gevolgen voor Belgi.
  Verzending vraag 9/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2891 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tandartsen - Praktijkorganisatie - Arbeidsvreugde - Mogelijkheden.
  Verzending vraag 9/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Antwoord 1/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
3-2885 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Pesttelefoons naar hulpdiensten - Belkaarten - Tegenmaatregelen.
  Verzending vraag 9/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Antwoord 12/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2884
3-2884 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Pesttelefoons naar hulpdiensten - Belkaarten - Tegenmaatregelen.
  Verzending vraag 9/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Antwoord 8/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2885
3-2833 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Werkloosheidsuitkeringen - Uitbetalende instellingen - Werkingstoelagen voor het jaar 2004.
  Verzending vraag 3/6/2005
  Antwoord 13/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2832 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Callcenters - Overplaatsingen naar Estland - Mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid in Belgi.
  Verzending vraag 3/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2830 Frank Creyelman (Vlaams Belang) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Verhoogde kinderbijslag - Uitkering aan gespecialiseerde instellingen - Rechtsgronden - Mogelijke discriminaties.
  Verzending vraag 3/6/2005
  Antwoord 16/6/2005
  Beslissing niet publicatie 16/6/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2829
3-2829 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Verhoogde kinderbijslag - Uitkering aan gespecialiseerde instellingen - Rechtsgronden - Mogelijke discriminaties.
  Verzending vraag 3/6/2005
  Antwoord 14/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2830
3-2703 Frank Creyelman (Vlaams Belang) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Commissie voor sociaal hulpbetoon - Evaluatie.
  Verzending vraag 12/5/2005
  Antwoord 16/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
3-2702 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen - Statuut van onderneming in moeilijkheden - Toekenning in 2004.
  Verzending vraag 12/5/2005
  Antwoord 13/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
3-2701 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Representatieve organisaties van werknemers - Statuut van onderneming in moeilijkheden - Toekenning in 2004.
  Verzending vraag 12/5/2005
  Antwoord 13/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
3-2683 Frank Creyelman (Vlaams Belang) Eerste minister  
  Bibliotheken - Digitalisering - Overleg op Europees niveau.
  Verzending vraag 12/5/2005
  Antwoord 16/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
3-2479 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Verenigde Naties - Wereldgezondheidsdag 2005 - Initiatieven.
  Verzending vraag 20/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Antwoord 28/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
3-2478 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tandartsen - Aanvragen RIZIV-erkenningsnummer - Emigrerende afgestudeerden.
  Verzending vraag 20/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Antwoord 5/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-2441 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken - Federale Overheidsdienst Tewerkstelling en Arbeid - Publicaties.
  Verzending vraag 1/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Antwoord 2/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
3-2405 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Internationale conferentie over kernenergie - Belgische delegatie - Resultaten.
  Verzending vraag 31/3/2005
  Antwoord 26/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
3-2379 Frank Creyelman (Vlaams Belang) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gehandicapte kinderen - Verhoogde kinderbijslag - Negatieve gevolgen bij vrijwillige plaatsing in gespecialiseerde instelling.
  Verzending vraag 24/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Antwoord 19/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
3-2372 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Commissie voor sociaal hulpbetoon aan personen met een handicap - Samenstelling - Werking.
  Verzending vraag 21/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
  Antwoord 28/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
3-2334 Frank Creyelman (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gerechtshof van Mechelen - Verschijning van een gevaarlijk gangster - Veiligheidsmaatregelen - Kostprijs.
  Verzending vraag 11/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
  Antwoord 23/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-2304 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Zoekmachines op het internet - Recente ontwikkelingen in de toegang tot de universele kennis - Aanwezigheid van kleine landen of van minder gekende talen.
  Verzending vraag 4/3/2005
  Antwoord 9/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-644
3-2251 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wetenschappelijk Instituut voor volksgezondheid - Kankerregistratie - Financiering.
  Verzending vraag 23/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 14/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
3-1903 Frank Creyelman (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Offerfeest - Rituele slachtingen.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Voorlopig antwoord 31/1/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Antwoord 7/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-1857 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Middenstand en Landbouw  
  Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van de openbare markten - Deur-aan-deur-verkoop - Erkenning van menslievende manifestaties.
  Verzending vraag 29/12/2004
  Antwoord 18/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
3-1854 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Horeca-zaken - Rookverbod - Controles.
  Verzending vraag 29/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Antwoord 6/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-1792 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuizen - Dodoensziekenhuis te Mechelen - Medische overconsumptie en andere onregelmatigheden.
  Verzending vraag 3/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Antwoord 26/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-1753 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen - Statuut van onderneming in moeilijkheden - Toekenning.
  Verzending vraag 25/11/2004
  Antwoord 8/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-1752 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Werkloosheidskassen - Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen en vakbonden - Bedragen die worden uitgekeerd door de federale overheid.
  Verzending vraag 25/11/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-31 4/1/2005
  Antwoord 8/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-1751 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Representatieve organisaties van werknemers - Statuut van onderneming in moeilijkheden - Toekenning.
  Verzending vraag 25/11/2004
  Antwoord 8/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-1750 Frank Creyelman (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Militaire domeinen - Herbestemming - Voormalige Britse legerbasis - Kamp A te Emblem - Schietstand.
  Verzending vraag 25/11/2004
  Antwoord 21/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-1676 Frank Creyelman (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesheren-specialisten - Voorschrijfgedrag.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Antwoord 23/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Aanvullend antwoord 11/5/2005
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
3-1512 Frank Creyelman (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sociale wetgeving - Ryanair - Naleving.
  Verzending vraag 1/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
3-1357 Frank Creyelman (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Financin  
  Woon-werkverkeer - Motorkledij - Fiscale aftrekbaarheid.
  Verzending vraag 9/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 16/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
3-1308 Frank Creyelman (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Werkstraffen als autonome hoofdstraf - Toepassing.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Antwoord 1/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
3-1307 Frank Creyelman (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Financin  
  Topsportbeleid - Overeenkomst tussen de Federale Regering en de Gemeenschappen.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Antwoord 10/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-24 21/9/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1306
3-1306 Frank Creyelman (VL. BLOK) Eerste minister  
  Topsportbeleid - Overeenkomst tussen de Federale Regering en de Gemeenschappen.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Antwoord 7/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1307
3-927 Frank Creyelman (VL. BLOK) minister van Financin  
  Gemeenten - Personenbelasting - Terugbetaling van achterstallige intresten.
  Verzending vraag 26/4/2004
  Antwoord 1/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
3-915 Frank Creyelman (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersboetes - Voertuigen ingeschreven in het buitenland - Afhandeling van de processen-verbaal.
  Verzending vraag 23/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
  Antwoord 18/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
3-602 Frank Creyelman (VL. BLOK) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  Verkeersongevallen - Registratie - Nieuwe procedure.
  Verzending vraag 12/1/2004
  Antwoord 6/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004
3-572 Frank Creyelman (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Werkstraffen als autonome hoofdstraf - Toepassing.
  Verzending vraag 19/12/2003
  Antwoord 23/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-9 3/2/2004
3-450 Frank Creyelman (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Transportsector - Loonbeslag bij een chauffeur - ARAB- en verblijfsvergoeding.
  Verzending vraag 26/11/2003
  Antwoord 16/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-59
3-393 Frank Creyelman (VL. BLOK) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Federale site "Telcobel.be" - Verouderde versie.
  Verzending vraag 24/10/2003
  Antwoord 26/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
3-68 Frank Creyelman (VL. BLOK) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  NMBS - Fietsenvervoer - Beschadiging - Vergoeding.
  Verzending vraag 8/8/2003
  Antwoord 3/10/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-1 7/10/2003
3-59 Frank Creyelman (VL. BLOK) minister van Financin  
  Transportsector - Loonbeslag bij een chauffeur - ARAB- en verblijfsvergoeding.
  Verzending vraag 8/8/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-1 7/10/2003
  Antwoord 25/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-450
3-58 Frank Creyelman (VL. BLOK) minister van Financin  
  Elektriciteit - BTW - Tariefverlaging - Inkomsten.
  Verzending vraag 8/8/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-1 7/10/2003
  Antwoord 23/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
3-31 Frank Creyelman (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Batasuna - Verzoek van Spanje om deze politieke partij illegaal te verklaren.
  Verzending vraag 8/8/2003
  Antwoord 15/9/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-1 7/10/2003