Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Christiane Vienne

32 resultaten

4-153 Christiane Vienne (PS) 21/2/2008
  de activering van de werklozen
  minister van Werk
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-179 Christiane Vienne (PS) 6/3/2008
  het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-481
Verwijzing naar een latere vraag : mondelinge vraag 4-208
4-208 Christiane Vienne (PS) 8/4/2008
  het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwijzing naar een vorige vraag : mondelinge vraag 4-179
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 4-481
4-262 Christiane Vienne (PS) 30/4/2008
  het uitstel van de toepassing van het protocolakkoord betreffende het statuut van de grensarbeiders
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-290 Christiane Vienne (PS) 14/5/2008
  de prijs van het internet
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-335 Christiane Vienne (PS) 5/6/2008
  het afschaffen van de soldenperiodes
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-396 Christiane Vienne (PS) 3/7/2008
  de opheffing van de wet die het gezamenlijk aanbod verbiedt
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-439 Christiane Vienne (PS) 5/11/2008
  de reclamecampagnes van bepaalde fastfood-ketens
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-455 Christiane Vienne (PS) 12/11/2008
  de doelmatigheid van het PostPunten-systeem
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-494 Christiane Vienne (PS) 27/11/2008
  de bevoegdheden van zorgkundigen en gezinshulp
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-507 Christiane Vienne (PS) 4/12/2008
  de handel in vals geld
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-517 Christiane Vienne (PS) 11/12/2008
  terroristische dreigingen tijdens de eindejaarsperiode
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-580 Christiane Vienne (PS) 22/1/2009
  de concurrentie tussen twee systemen voor elektronische betalingen
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-593 Christiane Vienne (PS) 28/1/2009
  de gevolgen van de verhoging van de pensioenen voor de vergoedingen toegekend aan gehandicapten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-623 Christiane Vienne (PS) 12/2/2009
  de overbelasting van de arbeidsrechtbanken ten gevolge van de nieuwe bevoegdheden op het vlak van de collectieve schuldenregeling
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-683 Christiane Vienne (PS) 18/3/2009
  de nieuwe regels in verband met de fiscale aangifte
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-705 Christiane Vienne (PS) 26/3/2009
  de hoge kostprijs voor internetverkeer die wordt gehanteerd door Belgische operatoren
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3300
4-761 Christiane Vienne (PS) 7/5/2009
  de prijs van het internet
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-789 Christiane Vienne (PS) 28/5/2009
  de verhoging van de telefoonrekeningen ten gevolge van de automatische functies in de i-Phone
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-833 Christiane Vienne (PS) 25/6/2009
  de koppelverkoop
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-848 Christiane Vienne (PS) 2/7/2009
  de repressie van de betogingen in Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-887 Christiane Vienne (PS) 15/10/2009
  de verkoop van gestructureerde schuldproducten door de banken in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-946 Christiane Vienne (PS) 19/11/2009
  de hervorming van de civiele veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten
4-960 Christiane Vienne (PS) 1/12/2009
  de hervorming van de civiele veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-980 Christiane Vienne (PS) 10/12/2009
  de beperkingen die verbonden zijn aan het seniorenticket van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-990 Christiane Vienne (PS) 17/12/2009
  de financile compensaties toegekend in het kader van de Frans-Belgische belastingovereenkomst
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1056 Christiane Vienne (PS) 27/1/2010
  de evolutie van de zwendel in valse bankbiljetten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1071 Christiane Vienne (PS) 3/2/2010
  de gevolgen van het faillissement van de verzekeringsmaatschappij Master Finance
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1087 Christiane Vienne (PS) 10/2/2010
  de werkgroepen en de actieplannen met het oog op het verbeteren van de stiptheid van de treinen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1134 Christiane Vienne (PS) 10/3/2010
  het comfort van de treingebruikers
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1154 Christiane Vienne (PS) 18/3/2010
  de kostprijs van het internet en de digitale kloof
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1192 Christiane Vienne (PS) 31/3/2010
  de verkoop van gestructureerde schuldproducten door Belgische banken
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)