Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Jean-Marie Dedecker

34 resultaten

3-52 Jean-Marie Dedecker (VLD) 7/11/2003
  de bilaterale verdragen inzake de sociale zekerheid
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-425
3-63 Jean-Marie Dedecker (VLD) 18/11/2003
  de bilaterale verdragen inzake de sociale zekerheid
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
3-88 Jean-Marie Dedecker (VLD) 28/11/2003
  de studie inzake de haalbaarheid van een beleid, naar Nederlands model, dat een inburgeringstraject met taallessen in het land van herkomst als voorwaarde stelt voor het bekomen van het recht van verblijf in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/12/2003 (handelingen 3-28)
3-90 Jean-Marie Dedecker (VLD) 3/12/2003
  de inschatting van de maatschappelijke gevolgen van de uitbreiding van de Europese Unie
  minister van Werk en Pensioenen
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-77
3-114 Jean-Marie Dedecker (VLD) 16/12/2003
  de goedkeuring door de Arabisch-Europese Liga van de terroristische aanslagen in Turkije
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/12/2003 (handelingen 3-31)
3-115 Jean-Marie Dedecker (VLD) 17/12/2003
  de forfaitaire bepaling van het aantal privť-kilometers voor belastingplichtigen die over een dienstwagen beschikken
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 18/12/2003 (handelingen 3-31)
3-127 Jean-Marie Dedecker (VLD) 6/1/2004
  het ADHD-syndroom
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/1/2004 (handelingen 3-38)
3-136 Jean-Marie Dedecker (VLD) 14/1/2004
  de vergoedingen die worden toegekend aan ZKH Prins Filip voor het voorzitten van gemeenschappelijke handelsmissies georganiseerd door het Agentschap voor buitenlandse handel
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 15/1/2004 (handelingen 3-36)
3-156 Jean-Marie Dedecker (VLD) 22/1/2004
  de vergoedingsregeling voor deelname aan gezamenlijke handelsmissies door personeel en leden van de raad van bestuur van het Agentschap voor de Buitenlandse Handel en de regeling van het toezicht en de controle over dit agentschap
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 22/1/2004 (handelingen 3-38)
3-169 Jean-Marie Dedecker (VLD) 29/1/2004
  het reduceren van het aantal gerechtelijke arrondissementen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-125
3-207 Jean-Marie Dedecker (VLD) 18/2/2004
  het vaststellen van vermeende overtredingen van snelheidsbeperkingen aangegeven door wederrechtelijk gehandhaafde verkeersborden
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-210 Jean-Marie Dedecker (VLD) 18/2/2004
  het begrip "zelfde technische bedrijfseenheid" in artikel 117, ß 2, van de programmawet van 30 december 1988
  minister van Werk en Pensioenen
  beantwoord op 19/2/2004 (handelingen 3-44)
3-240 Jean-Marie Dedecker (VLD) 11/3/2004
  de juridische kwalificatie van het versieren van flitspalen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 11/3/2004 (handelingen 3-46)
3-257 Jean-Marie Dedecker (VLD) 18/3/2004
  de beknotting van de persvrijheid door de houding van Z.K.H. Prins Laurent jegens de media tijdens publieke optredens
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-270 Jean-Marie Dedecker (VLD) 31/3/2004
  de openbare verkopen van Defensie
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 1/4/2004 (handelingen 3-51)
3-282 Jean-Marie Dedecker (VLD) 21/4/2004
  het beroep dat werd ingesteld door de Staat tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel in de zaak van het luchtvaartongeval waarbij een Mirage-5 en een burgertoestel betrokken waren op 25 juni 1986
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/4/2004 (handelingen 3-52)
3-312 Jean-Marie Dedecker (VLD) 13/5/2004
  het uitblijven van de publicatie van de vierde uitgave van de norm NBN D51-003 in het Belgisch Staatsblad
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
3-313 Jean-Marie Dedecker (VLD) 13/5/2004
  het gebruik van marine-infrastructuur voor risicovolle duikactiviteiten door een vereniging uit Nijvel
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 13/5/2004 (handelingen 3-57)
3-322 Jean-Marie Dedecker (VLD) 27/5/2004
  de onmiddellijke inningen en minnelijke schikkingen voor overtredingen die door het koninklijk besluit van 26 april 2004 werden heraangewezen van de categorie van de zware overtredingen van de eerste graad naar de categorie van de gewone overtredingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/5/2004 (handelingen 3-60)
3-340 Jean-Marie Dedecker (VLD) 3/6/2004
  het seponeringsbeleid van de parketten in het Waals Gewest inzake verkeersovertredingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 3/6/2004 (handelingen 3-61)
3-343 Jean-Marie Dedecker (VLD) 9/6/2004
  de registratie van verkeersongevallen en de bekendmaking van de statistieken ter zake
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 17/6/2004 (handelingen 3-64)
3-355 Jean-Marie Dedecker (VLD) 16/6/2004
  de verenigbaarheid van een parlementair mandaat met het lidmaatschap van de Regentenraad van de Nationale Bank
  minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
3-362 Jean-Marie Dedecker (VLD) 23/6/2004
  de regeling inzake takel- en stallingskosten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/6/2004 (handelingen 3-66)
3-414 Jean-Marie Dedecker (VLD) 20/10/2004
  de effecten van een strengere verkeerswet en hogere verkeersboeten
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 21/10/2004 (handelingen 3-81)
3-511 Jean-Marie Dedecker (VLD) 22/12/2004
  de herschikking van de Bel-20 door Euronext
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 23/12/2004 (handelingen 3-91)
3-566 Jean-Marie Dedecker (VLD) 15/2/2005
  de voorstellen van de Commissie van Consumentenveiligheid om de uitbating van zonnecentra en het gebruik van zonnebanken te regelen
  minister van Werk
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)
3-614 Jean-Marie Dedecker (VLD) 10/3/2005
  het rookvrij maken van horecazaken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-721 Jean-Marie Dedecker (VLD) 8/6/2005
  de limitatieve lijst van producten die in vleeswinkels verkocht mogen worden
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/6/2005 (handelingen 3-118)
3-749 Jean-Marie Dedecker (VLD) 22/6/2005
  het mogelijke uitstel van de vervaldag waarop de vennootschappen hun jaarrekening moeten indienen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag ingetrokken
3-823 Jean-Marie Dedecker (VLD) 26/10/2005
  de invoering van de sport- en cultuurcheques
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/10/2005 (handelingen 3-131)
3-1034 Jean-Marie Dedecker (VLD) 9/3/2006
  het Zeevissersfonds
  minister van Werk
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1099 Jean-Marie Dedecker (VLD) 27/4/2006
  de bestrijding van de uitkeringsfraude
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1213 Jean-Marie Dedecker (VLD) 6/7/2006
  de actie "Internet voor Iedereen"
  minister van Werk
  beantwoord op 6/7/2006 (handelingen 3-175)
3-1225 Jean-Marie Dedecker (VLD) 11/10/2006
  de toepassing van de wet van 2 juni 2006 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag ingetrokken