Schriftelijke vragen van 3-425 tot 3-425

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-425 Dedecker Jean-Marie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sociale zekerheid - Bilaterale verdragen.
  Verzending vraag 13/11/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-52