Vraag om uitleg nr. 3-125

3-125 Jean-Marie Dedecker (VLD) 29/1/2004
  het reduceren van het aantal gerechtelijke arrondissementen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 5/2/2004 (handelingen 3-41)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-169