Vraag om uitleg nr. 3-77

3-77 Jean-Marie Dedecker (VLD) 5/12/2003
  de inschatting van de maatschappelijke gevolgen van de uitbreiding van de Europese Unie
  minister van Werk en Pensioenen
  beantwoord op 11/12/2003 (handelingen 3-28)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-90