Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Mia De Schamphelaere

46 resultaten

3-5 Mia De Schamphelaere (CD&V) 31/7/2003
  het voornemen om de gerechtelijke vakantie af te schaffen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 31/7/2003 (handelingen 3-10)
3-30 Mia De Schamphelaere (CD&V) 23/10/2003
  de bestemming van de verhoogde accijnzen op tabaksproducten
  minister van Financi๋n
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-34
3-46 Mia De Schamphelaere (CD&V) 6/11/2003
  het aanwenden van bepaalde opsporingstechnieken in de ontvoeringszaak (...) en het aandeel daarin van Amerikaanse opsporingsdiensten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 6/11/2003 (handelingen 3-19)
3-110 Mia De Schamphelaere (CD&V) 11/12/2003
  het feit dat de nieuwe bedrijfsvoorheffingsschalen nog niet in het Belgisch Staatsblad werden bekendgemaakt
  minister van Financi๋n
  beantwoord op 11/12/2003 (handelingen 3-28)
3-162 Mia De Schamphelaere (CD&V) 22/1/2004
  het niet doorrekenen van de aangekondigde belastingverlaging voor gehuwden
  minister van Financi๋n
  beantwoord op 22/1/2004 (handelingen 3-38)
3-213 Mia De Schamphelaere (CD&V) 19/2/2004
  de sluiting van de lokale belastingskantoren
  minister van Financi๋n
  beantwoord op 19/2/2004 (handelingen 3-44)
3-254 Mia De Schamphelaere (CD&V) 18/3/2004
  de ondertekening en de ratificering door Belgi๋ van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-263 Mia De Schamphelaere (CD&V) 25/3/2004
  de verkiezing van de leden voor de Moslimexecutieve
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 25/3/2004 (handelingen 3-49)
3-336 Mia De Schamphelaere (CD&V) 3/6/2004
  de malaise bij het Gents Hof van Beroep
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 3/6/2004 (handelingen 3-61)
3-359 Mia De Schamphelaere (CD&V) 17/6/2004
  de samenstelling, van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie na de verkiezingen van 13 juni 2004
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/6/2004 (handelingen 3-64)
3-369 Mia De Schamphelaere (CD&V) 24/6/2004
  de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld op het werk, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag
  staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
  beantwoord op 24/6/2004 (handelingen 3-66)
3-385 Mia De Schamphelaere (CD&V) 1/7/2004
  de toenemende regelzucht en het beleid van de regering terzake
  staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 1/7/2004 (handelingen 3-68)
3-395 Mia De Schamphelaere (CD&V) 8/7/2004
  de financi๋le ondersteuning van de palliatieve zorg
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/7/2004 (handelingen 3-70)
3-402 Mia De Schamphelaere (CD&V) 15/7/2004
  het hoge aantal pati๋nten bij de spoedgevallendiensten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/7/2004 (handelingen 3-73)
3-428 Mia De Schamphelaere (CD&V) 28/10/2004
  de financiering van de gezondheidszorg
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/10/2004 (handelingen 3-82)
3-458 Mia De Schamphelaere (CD&V) 18/11/2004
  de naleving van de opkomstplicht bij de verkiezingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-1729
3-462 Mia De Schamphelaere (CD&V) 24/11/2004
  de splitsing van de gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 25/11/2004 (handelingen 3-85)
3-493 Mia De Schamphelaere (CD&V) 9/12/2004
  de dagcentra voor psychiatrische pati๋nten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 9/12/2004 (handelingen 3-87)
3-515 Mia De Schamphelaere (CD&V) 23/12/2004
  de parkeeractie van artsen op huisbezoek
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 23/12/2004 (handelingen 3-91)
3-572 Mia De Schamphelaere (CD&V) 17/2/2005
  de laattijdige publicatie van het verkiezingsreglement voor de organen van de islamitische eredienst
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)
3-655 Mia De Schamphelaere (CD&V) 14/4/2005
  de financiering van het sociaal akkoord voor de verzorgingssector
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/4/2005 (handelingen 3-106)
3-770 Mia De Schamphelaere (CD&V) 30/6/2005
  de moeilijkheden bij de vernieuwing van de organen van de islamitische eredienst
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 30/6/2005 (handelingen 3-121)
3-919 Mia De Schamphelaere (CD&V) 15/12/2005
  de consumentonvriendelijke vrijmaking van de elektriciteitsmarkt
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 15/12/2005 (handelingen 3-140)
3-924 Mia De Schamphelaere (CD&V) 22/12/2005
  de weerslag van de nieuwe Nederlandse zorgverzekering op grensarbeiders
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/12/2005 (handelingen 3-142)
3-939 Mia De Schamphelaere (CD&V) 12/1/2006
  het verlies van lading bij vrachtwagens
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 12/1/2006 (handelingen 3-145)
3-972 Mia De Schamphelaere (CD&V) 26/1/2006
  de vruchtbaarheidsbehandelingen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 26/1/2006 (handelingen 3-147)
3-1006 Mia De Schamphelaere (CD&V) 16/2/2006
  de ondersteuning van de palliatieve sector
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/2/2006 (handelingen 3-151)
3-1035 Mia De Schamphelaere (CD&V) 9/3/2006
  het tonen van legitimatiebewijzen aan blinden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-4658
3-1053 Mia De Schamphelaere (CD&V) 16/3/2006
  wachtposten voor huisartsen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/3/2006 (handelingen 3-154)
3-1064 Mia De Schamphelaere (CD&V) 23/3/2006
  de uitbreiding van het aantal zondagen waarop kan worden gewinkeld
  minister van Middenstand en Landbouw
  minister van Werk
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1139 Mia De Schamphelaere (CD&V) 18/5/2006
  de naleving van leeftijdsratings bij videospelen en media in het algemeen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 18/5/2006 (handelingen 3-165)
3-1159 Mia De Schamphelaere (CD&V) 1/6/2006
  de offici๋le erkenning van het boeddhisme
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 1/6/2006 (handelingen 3-167)
3-1164 Mia De Schamphelaere (CD&V) 8/6/2006
  de uitoefening van het beroep van arts in Belgi๋
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/6/2006 (handelingen 3-169)
3-1222 Mia De Schamphelaere (CD&V) 13/7/2006
  de ontruiming van een kerk in Anderlecht
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/7/2006 (handelingen 3-177)
3-1230 Mia De Schamphelaere (CD&V) 12/10/2006
  de ethische comit้s die zijn verbonden aan huisartsenverenigingen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/10/2006 (handelingen 3-181)
3-1257 Mia De Schamphelaere (CD&V) 26/10/2006
  de regelgeving in verband met videospelen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 26/10/2006 (handelingen 3-185)
3-1307 Mia De Schamphelaere (CD&V) 30/11/2006
  de zaak-Erdal
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/11/2006 (handelingen 3-191)
3-1321 Mia De Schamphelaere (CD&V) 7/12/2006
  de therapeutische hardnekkigheid
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 7/12/2006 (handelingen 3-193)
3-1332 Mia De Schamphelaere (CD&V) 14/12/2006
  de haalbaarheidsstudie inzake een Belgisch centrum voor hadrontherapie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/12/2006 (handelingen 3-194)
3-1364 Mia De Schamphelaere (CD&V) 18/1/2007
  de noodkreet van de gevangenisdirecteurs
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 18/1/2007 (handelingen 3-199)
3-1392 Mia De Schamphelaere (CD&V) 1/2/2007
  een speciaal statuut voor sportartsen in het kader van de dopingstrijd
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 1/2/2007 (handelingen 3-202)
3-1419 Mia De Schamphelaere (CD&V) 15/2/2007
  het rookverbod in restaurants
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/2/2007 (handelingen 3-204)
3-1422 Mia De Schamphelaere (CD&V) 27/2/2007
  het personeelsbeleid van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 3-2178
3-1441 Mia De Schamphelaere (CD&V) 8/3/2007
  de veilige internettoegang voor kinderen door middel van de elektronische identiteitskaart
  minister van Werk
  beantwoord op 8/3/2007 (handelingen 3-206)
3-1456 Mia De Schamphelaere (CD&V) 15/3/2007
  de gevaren van GSM -straling voor jongeren
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/3/2007 (handelingen 3-208)
3-1493 Mia De Schamphelaere (CD&V) 12/4/2007
  vaccinatie om baarmoederhalskanker te voorkomen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/4/2007 (handelingen 3-213)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2272