Schriftelijke vragen van 3-1729 tot 3-1729

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-1729 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Verkiezingen - Overtreding van de opkomstplicht - Vervolging.
  Verzending vraag 18/11/2004
  Voorlopig antwoord 24/11/2004
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Antwoord 24/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 3-458