Schriftelijke vragen van 3-4658 tot 3-4658

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-4658 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Legitimatiebewijzen - Voorlegging aan blinde of gehandicapte personen.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Antwoord 21/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-1035