Vraag om uitleg nr. 3-2178

3-2178 Mia De Schamphelaere (CD&V) 1/3/2007
  het personeelsbeleid van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 8/3/2007 (handelingen 3-206)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 3-1422