Vragen om uitleg - Stemmingen over moties - 2001-2002

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, waarover moties gestemd werden.

7 resultaten

2-667 Wim Verreycken (VL. BLOK) 21/1/2002
  het bezoek van een journalist aan Dutroux
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/1/2002 (handelingen 2-174)
  Met redenen omklede motie door Myriam Vanlerberghe, Jeannine Leduc, Hugo Vandenberghe, Philippe Mahoux, Philippe Monfils, Paul Galand, Frans Lozie, Ren Thissen, gestemd op 23/1/2002 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 31/1/2002 : verworpen
2-668 Hugo Vandenberghe (CD&V) 21/1/2002
  de omstandigheden van het bezoek van senator Jean-Marie Dedecker aan Marc Dutroux in de gevangenis van Aarlen en de daaruit te trekken conclusies
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/1/2002 (handelingen 2-174)
  Met redenen omklede motie door Myriam Vanlerberghe, Jeannine Leduc, Hugo Vandenberghe, Philippe Mahoux, Philippe Monfils, Paul Galand, Frans Lozie, Ren Thissen, gestemd op 23/1/2002 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 31/1/2002 : verworpen
2-671 Ren Thissen (PSC) 22/1/2002
  het interview met Marc Dutroux dat mogelijk werd door de toelating die senator Jean-Marie Dedecker kreeg om Dutroux in de gevangenis te bezoeken en de daaruit voortvloeiende conclusies
  Eerste minister
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/1/2002 (handelingen 2-174)
  Met redenen omklede motie door Myriam Vanlerberghe, Jeannine Leduc, Hugo Vandenberghe, Philippe Mahoux, Philippe Monfils, Paul Galand, Frans Lozie, Ren Thissen, gestemd op 23/1/2002 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 31/1/2002 : verworpen
2-672 Frans Lozie (Agalev) 22/1/2002
  het bezoek van een senator, een personeelslid van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en een VTM-journalist aan een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen
  Eerste minister
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/1/2002 (handelingen 2-174)
  Met redenen omklede motie door Myriam Vanlerberghe, Jeannine Leduc, Hugo Vandenberghe, Philippe Mahoux, Philippe Monfils, Paul Galand, Frans Lozie, Ren Thissen, gestemd op 23/1/2002 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 31/1/2002 : verworpen
2-673 Jeannine Leduc (VLD) 22/1/2002
  de rechten en de plichten van een parlementslid dat met toepassing van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen een gedetineerde bezoekt
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/1/2002 (handelingen 2-174)
  Met redenen omklede motie door Myriam Vanlerberghe, Jeannine Leduc, Hugo Vandenberghe, Philippe Mahoux, Philippe Monfils, Paul Galand, Frans Lozie, Ren Thissen, gestemd op 23/1/2002 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 31/1/2002 : verworpen
2-675 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 23/1/2002
  de betekenis van het begrip "parlementaire deontologie", naar aanleiding van de gebeurtenissen in Aarlen
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/1/2002 (handelingen 2-174)
  Met redenen omklede motie door Myriam Vanlerberghe, Jeannine Leduc, Hugo Vandenberghe, Philippe Mahoux, Philippe Monfils, Paul Galand, Frans Lozie, Ren Thissen, gestemd op 23/1/2002 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 31/1/2002 : verworpen
2-854 Luc Van den Brande (CD&V) 4/9/2002
  het ontwerp van resolutie van mevrouw Nabholz-Haidegger betreffende de bescherming van de minderheden in Belgi, in bespreking bij de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
  Eerste minister
  beantwoord op 12/9/2002 (commissiehandelingen 2-8)
  Met redenen omklede motie door Luc Van den Brande, Hugo Vandenberghe, Ludwig Caluw, gestemd op 12/9/2002 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Moureaux, Franois Roelants du Vivier, Marcel Cheron, Paul Wille, Philippe Monfils, Guy Moens, Frans Lozie, gestemd op 12/9/2002 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 10/10/2002 : verworpen