Vragen om uitleg - Besproken in openbare commissievergadering - 2001-2002

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, die besproken werden in een openbare commissievergadering.

6 resultaten

2-623 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 5/12/2001
  het Berlaymont-gebouw
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 17/1/2002 (commissiehandelingen 2-6)
2-638 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 6/12/2001
  het Berlaymont-gebouw
  Eerste minister
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 17/1/2002 (commissiehandelingen 2-6)
2-657 Marie Nagy (Ecolo) 10/1/2002
  het Berlaymontgebouw
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 17/1/2002 (commissiehandelingen 2-6)
2-692 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 5/2/2002
  de werking en de toekomst van de Nationale Bank
  minister van Financin
  beantwoord op 13/3/2002 (commissiehandelingen 2-7)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-726
2-726 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 25/2/2002
  de werking en de toekomst van de Nationale Bank
  minister van Financin
  beantwoord op 13/3/2002 (commissiehandelingen 2-7)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-692
2-854 Luc Van den Brande (CD&V) 4/9/2002
  het ontwerp van resolutie van mevrouw Nabholz-Haidegger betreffende de bescherming van de minderheden in Belgi, in bespreking bij de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
  Eerste minister
  beantwoord op 12/9/2002 (commissiehandelingen 2-8)
  Met redenen omklede motie door Luc Van den Brande, Hugo Vandenberghe, Ludwig Caluw, gestemd op 12/9/2002 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Moureaux, Franois Roelants du Vivier, Marcel Cheron, Paul Wille, Philippe Monfils, Guy Moens, Frans Lozie, gestemd op 12/9/2002 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 10/10/2002 : verworpen