Vragen om uitleg - Besproken in de plenaire vergadering - B.Z. 1999

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, die besproken werden in de plenaire vergadering.

7 resultaten

2-1 Clotilde Nyssens (PSC) 23/9/1999
  het einde van de opdracht van de commissie-Franchimont
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/10/1999 (handelingen 2-6)
2-2 Johan Malcorps (Agalev) 23/9/1999
  de spoorinvesteringen tot ontsluiting van de Antwerpse haven
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 28/10/1999 (handelingen 2-8)
  Met redenen omklede motie door Mia De Schamphelaere, gestemd op 28/10/1999 : verworpen
  Gewone motie door Jean-Franois Istasse, Jean-Marie Happart, gestemd op 28/10/1999 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 10/11/1999 : verworpen
2-3 Anne-Marie Lizin (PS) 24/9/1999
  zijn verklaringen tijdens het debat over het opslaan van kernafval in Belgi
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 18/11/1999 (handelingen 2-13)
2-4 Ren Thissen (PSC) 29/9/1999
  de toestand van de rechthebbenden en de zorgverstrekkers in de logopedie
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 14/10/1999 (handelingen 2-6)
2-5 Frans Lozie (Agalev) 1/10/1999
  een reeks benoemingen op het einde van de vorige zittingsperiode
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/10/1999 (handelingen 2-6)
2-6 Clotilde Nyssens (PSC) 4/10/1999
  de aanwerving van magistraten in afwachting van de installatie van de Hoge Raad voor de Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/10/1999 (handelingen 2-8)
2-7 Hugo Vandenberghe (CVP) 7/10/1999
  de Interparlementaire en Intergouvernementele Conferentie voor Institutionele en Democratische vernieuwing
  Eerste minister
  beantwoord op 14/10/1999 (handelingen 2-6)