Auteurs- en sprekersregister betreffende "Taeldeman Valerie" (Legislatuur 2014-2019)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  mevrouw Valerie Taeldeman, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
6-46
p. 5 6-46 p. 5 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 26/1 in het Reglement van de Senaat met betrekking tot de toegevoegde leden (De mogelijkheid bieden aan andere parlementsleden dan de Senatoren om te worden betrokken bij de bespreking van een voorstel van resolutie of van een informatieverslag) (6-501)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune, de heer Benjamin Dalle, de dames Karin Brouwers en Valerie Taeldeman, de heer Orry Van de Wauwer en mevrouw Brigitte Grouwels
6-501/1
p. 1-3 6-501/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 34, § 5, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (Gegarandeerde vertegenwoordiging van vrouwen in beide taalgroepen van het Grondwettelijk Hof) (6-504)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Valerie Taeldeman en Karin Brouwers, de heren Joris Poschet en Orry Van de Wauwer, mevrouw Brigitte Grouwels en de heer Johan Verstreken
6-504/1
p. 1-3 6-504/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de coördinatie tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de ontwikkeling van e-commerce in België (6-424)      
  Amendementen nrs 32 en 33 van de dames Karin Brouwers en Valerie Taeldeman
6-424/2
p. 17 6-424/2 p. 17 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de deelstaten over het groeipad van de 0,7% van het BNI voor ontwikkelingssamenwerking (6-488)      
  Verslag van mevrouw Valerie Taeldeman
6-488/2
p. 1-5 6-488/2 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
6-47
p. 75-81 6-47 p. 75-81 (PDF)
Voorstel van resolutie ter vrijwaring van mededinging in de digitale economie (6-498)      
  Verslag van mevrouw Valerie Taeldeman
6-498/2
p. 1-6 6-498/2 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
6-47
p. 82-86 6-47 p. 82-86 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999