Auteurs- en sprekersregister betreffende "Fourny Dimitri" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De benoemingen van ambtenaars in sommige FOD's (Onregelmatigheden - Fictieve selectieprocedure) (4-978)      
  Mondelinge vraag van de heer Dimitri Fourny aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-101
p. 25-27 4-101 p. 25-27 (PDF)
De keuze van de Provincie Luxemburg als pilootzone bij de hervorming van de hulpdiensten (4-1053)      
  Mondelinge vraag van de heer Dimitri Fourny aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-110
p. 38-39 4-110 p. 38-39 (PDF)
De uitvoering van de hervorming van de hulpdiensten (Prezones) (4-1168)      
  Mondelinge vraag van de heer Dimitri Fourny aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-117
p. 40-41 4-117 p. 40-41 (PDF)
De wachtdiensten van de huisartsen (Maatregelen tegen artsen die weigeren deel te nemen) (4-1564)      
  Vraag om uitleg van de heer Dimitri Fourny aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-115
p. 70-71 4-115 p. 70-71 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen Parlement van de Franse Gemeenschap van 7 juni 2009)      
  de heer Dimitri Fourny, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
4-88
p. 8 4-88 p. 8 (PDF)
Energie - Prijzen - Liberalisering van de markt - Succes - Initiatieven - Begeleidingscomitť - Manoeuvreerruimte (4-7296)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7296
Erkenning van de titel van auto-expert - Oprichting van een Instituut voor de auto-experts - Uitvoering - Trage aanpak (4-6347)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6347
Het bouwen van een nieuwe strafinstelling in Marche-en-Famenne (4-942)      
  Mondelinge vraag van de heer Dimitri Fourny aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-96
p. 17-22 4-96 p. 17-22 (PDF)
Het bouwen van gevangenissen in het Waals Gewest (4-1079)      
  Mondelinge vraag van de heer Dimitri Fourny aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-111
p. 33-34 4-111 p. 33-34 (PDF)
Het herstructureringsplan van De Post (Sluiting van loketten en uitreikingskantoren - Beursgang) (4-1137)      
  Mondelinge vraag van de heer Dimitri Fourny aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-115
p. 29-31 4-115 p. 29-31 (PDF)
Het rijverbod voor vrachtwagens bij zware sneeuwval (4-1008)      
  Mondelinge vraag van de heer Dimitri Fourny aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-107
p. 39-40 4-107 p. 39-40 (PDF)
Mobiele radars - Plaatsing - Regels - Veiligheid - Preventieve en repressieve rol (4-6357)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6357
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gsm-dekking - Lijn 161-162 - Klachten - Aantal - Andere lijnen zonder dekking - Beheerscontract - Doelstellingen - Maatregelen (4-7172)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7172
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Lijn 161-162 Brussel-Luxemburg - Modernisering - Werken - Kantelbaktrein - Markt- en rentabiliteitsstudies - Invloed op de voortgang van de werken - NMBS Holding - CoŲrdinatie tussen de entiteiten (4-6360)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6360
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Lijn 163 Bastenaken-Libramont - Heropening - Studie - Resultaten (4-6947)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-6947
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Lijn 163 Bastenaken-Libramont - Heropening - Studie - Resultaten (4-6948)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6948
Onroerende voorheffing - Waalse sociale woningbureaus - Beheerde gebouwen - Vrijstelling van onroerende voorheffing - Kostprijs (4-6324)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6324
Registratiekantoren - Provincie Luxemburg - Geplande verhuizing (4-6994)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6994
Selor - Selectieproeven - Organisatie - Ambtenaren van niveau D - Aantal - Statuut - Contractuele en statutaire ambtenaren - Regularisatie - Groot algemeen examen (4-6384)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-6384
Slachthuizen - Kleine structuren - Normen opgelegd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Kostprijs - Aanzienlijke investeringen - Aanpassing van de normen - FinanciŽle steun (4-6344)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6344
Slachthuizen - Kleine structuren - Normen opgelegd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Kostprijs - Aanzienlijke investeringen - Aanpassing van de normen - FinanciŽle steun (4-6345)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6345
Wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat - Evaluatie - Voorwerp - Termijn - Eventuele verbetering van de wet (4-5084)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5084
Wetsvoorstel betreffende de uitoefening van de vrijheid van gaan en staan op de openbare weg (Fundamentele vrijheid - Beginsel van sociabiliteit - Verhullen van het gelaat) (4-1689)      
  Voorstel van de heren Francis Delpťrťe en Dimitri Fourny en mevrouw Vanessa Matz
4-1689/1
p. 1-4 4-1689/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de zorg voor kinderen met een handicap te honoreren (4-1732)      
  Voorstel van de heer Dimitri Fourny
4-1732/1
p. 1-5 4-1732/1 p. 1-5 (PDF)
Ziekenhuizen - Referentiebedragen - Evolutie van het systeem - Uitbreiding tot andere operaties - Overschrijding van de bedragen - Regionale verschillen (4-6346)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6346
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999