Auteurs- en sprekersregister betreffende "Van Hoof Els" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen (4-1675)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-1675
Alcoholverkoop aan jongeren (4-1439)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-111
p. 70-72 4-111 p. 70-72 (PDF)
De Dienst voor alimentatievorderingen (4-411)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-38
p. 53-54 4-38 p. 53-54 (PDF)
De Nationale Delcrederedienst (Maatschappelijk verantwoord ondernemen - Duurzame ontwikkeling - Federaal Actieplan 2006) (4-542)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen, aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-49
p. 50-52 4-49 p. 50-52 (PDF)
De integratie van het concept "gender" in de duurzame ontwikkeling (Duurzame ontwikkeling versus gender - Genderscreening - Slagkracht van de cellen duurzame ontwikkeling - Betrokkenheid van vrouwen bij de besluitvorming) (4-701)      
  Verslag van mevrouw Els Van Hoof
4-701/1
p. 1-21 4-701/1 p. 1-21 (PDF)
De nood aan een gemeenschappelijke instelling voor het verlenen van bijstand aan slachtoffers van discriminatie (Omvorming van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen tot een gemeenschappelijke instelling die bevoegd is zowel voor federale klachten als voor materies die van de deelstaten afhangen) (4-1146)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Van Hoof aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-115
p. 18-20 4-115 p. 18-20 (PDF)
De referentiemagistraten zedenzaken (Opleiding) (4-1339)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-108
p. 79-80 4-108 p. 79-80 (PDF)
De residentiŽle psychiatrische behandeling van seksuele delinquenten (Capaciteitsprobleem) (4-1639)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-117
p. 61-63 4-117 p. 61-63 (PDF)
De rol van interculturele begeleiding in het kader van zwangerschappen en bevallingen bij allochtone vrouwen (Abortus in plaats van anticonceptie) (4-1654)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-119
p. 58-60 4-119 p. 58-60 (PDF)
De tewerkstelling van niet-EU-burgers in het kader van de dienstencheques (Dienstenchequeondernemingen - Migranten - Regularisatie) (4-274)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-29
p. 70-72 4-29 p. 70-72 (PDF)
De vergoeding van bijkomende kosten voor gerechtspsychiaters (Commissie voor de Gerechtskosten) (4-1373)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-109
p. 79-80 4-109 p. 79-80 (PDF)
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1706)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-1706
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1707)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1707
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1708)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1708
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1709)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1709
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1710)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1710
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1711)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-1711
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1712)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1712
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1713)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1713
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1714)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1714
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1715)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1715
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1716)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1716
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1717)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-1717
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1718)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1718
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1719)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1719
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1720)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-1720
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1721)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1721
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1722)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1722
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1723)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-1723
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1724)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1724
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1725)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1725
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1726)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1726
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1727)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1727
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-2613)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2613
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-2761)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2761
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-6184)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6184
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Els Van Hoof, senator-opvolger
4-23
p. 4 4-23 p. 4 (PDF)
  mevrouw Els Van Hoof, senator-opvolgster
4-87
p. 4-5 4-87 p. 4-5 (PDF)
Europese richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt - Omzetting naar het Belgisch recht - Nachtwinkels - Drankvergunningen (4-6359)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6359
Het bespreken van de situatie van Excelsior Moeskroen in het betrokken paritair comitť (Lot van de spelers [van buiten de EU] na de vereffening) (4-989)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Van Hoof aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-101
p. 10-11 4-101 p. 10-11 (PDF)
Het diversiteitsbeleid van De Post (Vrouwen, oudere werknemers, allochtonen en personen met een handicap - Beheersovereenkomst) (4-1343)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-108
p. 86-88 4-108 p. 86-88 (PDF)
Het herstel in eer en rechten van veroordeelden voor seksuele delicten ten aanzien van minderjarigen (4-337)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-33
p. 26-28 4-33 p. 26-28 (PDF)
Het verwerpen van het investeringsakkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Colombia (Problematische toestand van de arbeidsomstandigheden in Colombia) (4-1159)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
4-116
p. 16-18 4-116 p. 16-18 (PDF)
Infrabel - Leuven - Studie over het ondertunnelen van de spoorweg bij de Naamsesteenweg - Conclusies (4-4494)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4494
Infrabel - Leuven - Studie over het ondertunnelen van de spoorweg bij de Naamsesteenweg - Conclusies (4-5796)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-5796
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Behandeling van klachten - Ondernemen van gerechtelijke stappen - Criteria (4-7214)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7214
Internet - Zedendelicten - Opname in het Strafwetboek (4-6364)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6364
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  De heer Yves Leterme neemt opnieuw zijn mandaat op als senator - Mevrouw Els Van Hoof neemt opnieuw haar plaats in als opvolger
4-55
p. 4 4-55 p. 4 (PDF)
Psychiatrisch onderzoek in het kader van interneringen (4-1478)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 51-53 4-112 p. 51-53 (PDF)
Seksueel delinquenten - ResidentiŽle behandeling - Opbouw - Rol van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (4-6461)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6461
Veroordeelden - Seksuele delicten - Herstel in eer en rechten (4-1674)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1674
Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van vrije, transparante en democratische presidentsverkiezingen in Rwanda en het sturen van een EU-observatiemissie (4-1676)      
  Voorstel van de dames Els Schelfhout, Marleen Temmerman, Sabine de Bethune en Els Van Hoof en de heren Philippe Fontaine, Jean-Paul Procureur en Pol Van Den Driessche
4-1676/1
p. 1-4 4-1676/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de prioriteit voor gezondheidszorg, inclusief seksuele en reproductieve gezondheid, tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap (4-1485)      
  Verslag van de dames Caroline Dťsir en Els Van Hoof
4-1485/2
p. 1-5 4-1485/2 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het proces achter gesloten deuren en de opsluiting van de Birmaanse oppositieleidster Aung San Suu Kyi na de vermeende schending van haar huisarrest (4-1355)      
  Verslag van mevrouw Els Van Hoof
4-1355/2
p. 1-3 4-1355/2 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de vrijberoepsbeoefenaars (4-973)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Els Van Hoof
4-973/1
p. 1-5 4-973/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat een van de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt bekleed door een vrouw (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat in de toekomst het pariteitsbeginsel binnen de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt verdedigd) (4-1492)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe en Roland Duchatelet en de dames Els Van Hoof, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Cťline Fremault, Zakia Khattabi, Lieve Van Ermen en Ann Somers
4-1492/1
p. 1-5 4-1492/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Els Van Hoof c.s.
4-1492/3
p. 1-2 4-1492/3 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een gepaste wetgeving ter bevordering van het gebruik van aardgasvoertuigen (4-1082)      
  Voorstel van de heer Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, van mevrouw Els Van Hoof en van de heren Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1082/1
p. 1-7 4-1082/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een nationaal tarief voor grensoverschrijdend bellen in de Benelux (GSM) (4-1021)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys en Pol Van Den Driessche en mevrouw Els Van Hoof
4-1021/1
p. 1-3 4-1021/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de actualisering van de bepalingen in het Strafwetboek betreffende seksueel geweld (Kwalificatie als misdrijven tegen personen : verplaatsen van deze bepalingen van Titel VII naar Titel VIII van het Strafwetboek - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en zijn voorafgaande Titel, de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij, de wet van 29 juni 1964 betreffende opschorting, uitstel en probatie, de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot vrijheidsstraf en de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis) (4-1745)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Els Van Hoof en de heer Pol Van Den Driessche
4-1745/1
p. 1-17 4-1745/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 145/33 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende een belastingvermindering voor adoptiekosten (Vermindering voor uitgaven verricht in het kader van een adoptieprocedure) (4-1022)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Els Van Hoof en de heren Wouter Beke en Hugo Vandenberghe
4-1022/1
p. 1-9 4-1022/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van een carry-backbeschikking voor de land- en tuinbouwsector (Aftrek van verliezen van in het verleden behaalde winsten) (4-942)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Els Van Hoof
4-942/1
p. 1-7 4-942/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid (Wijziging KB 10 augustus 1998 betreffende het recht op loopbaanonderbreking) (4-1003)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Sabine de Bethune en Els Van Hoof
4-1003/1
p. 1-4 4-1003/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot versterking van het adoptieverlof (Adoptieverlof van 6 weken, ongeacht de leeftijd van het kind - Wijziging van artikel 30ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen en van het KB van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen) (4-958)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Sabine de Bethune en Els Van Hoof
4-958/1
p. 1-4 4-958/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 594, 596, 621 en 626 van het Wetboek van Strafvordering, met het oog op de aanpassing van de procedure voor het herstel in eer en rechten voor veroordelingen wegens aanranding van de eerbaarheid of verkrachtingvan minderjarigen (Toegang tot het strafregister - Veroordeelde pedofielen) (4-1084)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Dominique Tilmans, Nele Lijnen, Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en van de heer Hugo Vandenberghe
4-1084/1
p. 1-8 4-1084/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de teruggave van een BTW-overschot (4-989)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Els Van Hoof
4-989/1
p. 1-6 4-989/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 betreffende de vrije keuze inzake raadslieden bij de rechtsbijstandverzekering (4-948)      
  Voorstel van de dames Els Schelfhout en Els Van Hoof en de heren Wouter Beke en Pol Van Den Driessche
4-948/1
p. 1-5 4-948/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, wat de gerechtsdeurwaarders betreft (4-1080)      
  Voorstel van de heer Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, van mevrouw Els Van Hoof en van de heren Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1080/1
p. 1-6 4-1080/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op het verbod van verkoop van alcoholhoudende dranken in nachtwinkels en verkooppunten nabij benzinestations en autosnelwegen (4-1713)      
  Voorstel van de heer Dirk Claes en mevrouw Els Van Hoof
4-1713/1
p. 1-6 4-1713/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking en van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991 (Actualisering van de wet van 25 mei 1999) (4-955)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Els Van Hoof
4-955/1
p. 1-16 4-955/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (Vereenvoudiging van de procedure - Uitbreiding van de werkingssfeer via verminderde vergoeding voor ernstige hinder zonder sluiting - Voordelerige financiering voor de gemeenten - Verhoging van de vergoeding - Betere communicatie en inspraak) (4-988)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Els Van Hoof
4-988/1
p. 1-15 4-988/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, met betrekking tot het psychiatrisch deskundigenonderzoek en tot verbetering van het statuut van de gerechtspsychiaters (4-1783)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Sabine de Bethune en Nahima Lanjri
4-1783/1
p. 1-10 4-1783/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomst wat het vaderschapsverlof voor meeouders betreft (Toekenning van het verlof aan de partner van hetzelfde geslacht bij de geboorte van een kind : wijziging van art. 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen) (4-884)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri en Els Van Hoof c.s.
4-884/1
p. 1-4 4-884/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving inzake consumenten- en hypothecair krediet wat betreft de reclame (4-1081)      
  Voorstel van de heer Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, van mevrouw Els Van Hoof en van de heren Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1081/1
p. 1-14 4-1081/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, inzake het BTW-tarief voor de levering van planten en bloemen (in het kader van aanleg en onderhoud van tuinen) (4-788)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys en Pol Van Den Driessche en mevrouw Els Van Hoof
4-788/1
p. 1-3 4-788/1 p. 1-3 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999