S. 4-701 Dossierfiche                  

De integratie van het concept "gender" in de duurzame ontwikkeling
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

gelijke behandeling van man en vrouw
duurzame ontwikkeling
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
participatie van vrouwen
besluitvorming
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-701/1 4-701/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 18/7/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/4/2008   Indiening Doc. 4-701/1 4-701/1 (PDF)
9/4/2008   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
9/4/2008   Verzending naar commissie
9/4/2008   Inschrijving op agenda
9/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Els Van Hoof
9/4/2008   Gedachtewisseling
met de heer Hadelin de Beer de Laer, voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (POD DO)
9/4/2008   Gedachtewisseling
met de heer Sven Vaneycken, verantwoordelijke voor de internationale vertegenwoordiging, de nationale strategie voor duurzame ontwikkeling en de coördinatie van de cellen duurzame ontwikkeling, POD DO
9/4/2008   Gedachtewisseling
met mevrouw Nadine Gouzée, coördinator van de Task Force Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau
9/4/2008   Gedachtewisseling
met mevrouw Natacha Zuinen, lid van de Task Force Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau
25/6/2008   Inschrijving op agenda
25/6/2008   Niet behandeld
15/7/2008   Inschrijving op agenda
15/7/2008   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
18/7/2008   Inschrijving op agenda
18/7/2008   Aanneming van het advies
Het advies is eenparig aangenomen (10 stemmen)
18/7/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 4-701/1 4-701/1 (PDF)
16/10/2008   Einde behandeling
16/10/2008   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 9/4/2008, 15/7/2008, 18/7/2008