Auteurs- en sprekersregister betreffende "Roegiers Jan" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De Russische holebi's die asiel aanvragen in BelgiŽ (5-4613)      
  Vraag om uitleg van de heer Jan Roegiers aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-270 COM
p. 18-20 5-270 COM p. 18-20 (PDF)
De antihomowet in Oeganda (5-4637)      
  Vraag om uitleg van de heer Jan Roegiers aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-291 COM
p. 14-17 5-291 COM p. 14-17 (PDF)
De compensatie voor Palestijnen voor de Dexia-financiering van IsraŽlische nederzettingen in de bezette gebieden (Zie ook schriftelijke vraag 4-2857) (5-4902)      
  Vraag om uitleg van de heer Jan Roegiers aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-291 COM
p. 27-29 5-291 COM p. 27-29 (PDF)
De compensatie voor de Palestijnen voor de Dexia-financiering van IsraŽlische nederzettingen in de bezette gebieden (VN-rapport) (5-4383)      
  Vraag om uitleg van de heer Jan Roegiers aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-281 COM
p. 4-8 5-281 COM p. 4-8 (PDF)
De daling van de middelen voor seksuele en reproductieve gezondheid binnen de ontwikkelingssamenwerking (5-4148)      
  Vraag om uitleg van de heer Jan Roegiers aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-255 COM
p. 12-14 5-255 COM p. 12-14 (PDF)
De dubbele taxatie bij de overdracht van tak 23-levensverzekeringen tussen verzekeringsmaatschappijen (5-11372)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roegiers aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-11372
De houding van de federale regering ten aanzien van de antihomowet in Rusland in het licht van de deelname aan de Olympische Winterspelen (5-4254)      
  Vraag om uitleg van de heer Jan Roegiers aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 23-31 5-261 COM p. 23-31 (PDF)
De implementatie van het nationale hiv-plan (5-4176)      
  Vraag om uitleg van de heer Jan Roegiers aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-267 COM
p. 8-10 5-267 COM p. 8-10 (PDF)
De nakende instroom van Slowaakse Roma (Gent) (5-1325)      
  Mondelinge vraag van de heer Jan Roegiers aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-141
p. 32-33 5-141 p. 32-33 (PDF)
De nationale enquÍte over het verkeersonveiligheidsgevoel van het Belgisch Instituut voor de verkeersveiligheid (5-1239)      
  Mondelinge vraag van de heer Jan Roegiers aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-135
p. 24-26 5-135 p. 24-26 (PDF)
De toevloed aan processen-verbaal na trajectcontrole (Verwerking) (5-4464)      
  Vraag om uitleg van de heer Jan Roegiers aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-282 COM
p. 10-12 5-282 COM p. 10-12 (PDF)
De verkeersboetes voor buitenlanders (Discriminatie van de Belgen) (5-4205)      
  Vraag om uitleg van de heer Jan Roegiers aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-266 COM
p. 13-15 5-266 COM p. 13-15 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Jan Roegiers, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
5-118
p. 6 5-118 p. 6 (PDF)
Het aantal vrouwen in de Belgische diplomatie (5-11274)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roegiers aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-11274
Het overleg met de ziekenhuizen met betrekking tot de problemen van transgenders (5-1219)      
  Mondelinge vraag van de heer Jan Roegiers aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-131
p. 22-23 5-131 p. 22-23 (PDF)
Het vernielen van door de Europese Unie gefinancierde projecten door IsraŽl (Ontwikkelingsprojecten in de Palestijnse gebieden) (5-4808)      
  Vraag om uitleg van de heer Jan Roegiers aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-291 COM
p. 25-27 5-291 COM p. 25-27 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Olympische Winterspelen in Rusland (Antihomoklimaat) (5-2334)      
  Bespreking
5-135
p. 32-40 5-135 p. 32-40 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de vrije meningsuiting en de mensenrechten in de Russische Federatie (5-2337)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Benoit Hellings, Jean-Jacques De Gucht, Johan Verstreken, Karl Vanlouwe en Jan Roegiers en de dames Marie Arena, Mieke Vogels en Vanessa Matz
5-2337/1
p. 1-11 5-2337/1 p. 1-11 (PDF)
  Bespreking
5-135
p. 32-40 5-135 p. 32-40 (PDF)
de deelname van Belgische ambassadeurs aan marsen voor gelijke rechten (5-10473)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roegiers aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10473
de door buitenlanders onbetaalde verkeersboetes (5-10870)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roegiers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10870
de onbetaalde verkeersboetes door buitenlanders (5-11113)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roegiers aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11113
de ratificatie van de Vredesakkoorden van Parijs van 1991 inzake Cambodja (5-10892)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roegiers aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10892
het nationale HIV-plan (5-11368)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roegiers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11368
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999