Auteurs- en sprekersregister betreffende "Van Hauthem Joris" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers inzake het bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediende wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1948 tot oprichting van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (1-468)      
  Amendement nr 1 van de heer Van Hauthem
1-468/2
p. 1-2 1-468/2 p. 1-2 (PDF)
  Beraadslaging en bespreking over het amendement
1-73
p. 1956 1-73 p. 1956 (PDF)
  1-73
p. 1958-1964 1-73 p. 1958-1964 (PDF)
  Stemming over de consideransen, stemming over het amendement en stemming over het voorstel van gemotiveerd advies van de commissie
1-73
p. 1970-1972 1-73 p. 1970-1972 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap ten gevolge van de goedkeuring door de Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement van het voorstel van decreet van de heer Herman Suykerbuyk c.s. houdende vaststelling van de voorwaarden voor getroffenen van repressie en epuratie, en voor oorlogsslachtoffers, om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming (1-923)      
  Voorstel van gemotiveerd advies
   Bespreking van het voorstel van gemotiveerd advies
1-178
p. 5249-5252 1-178 p. 5249-5252 (PDF)
De aanstelling van een financieel raadgever bij de Regie voor Maritiem Transport      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-6
p. 105 1-6 p. 105 (PDF)
De activiteiten van de Franse Staatsveiligheid op Belgisch grondgebied      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-13
p. 289 1-13 p. 289 (PDF)
  1-54
p. 1238-1239 1-54 p. 1238-1239 (PDF)
De federalisering van de rechtshulp en van de justitie (1-373)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-136
p. 3653-3662 1-136 p. 3653-3662 (PDF)
De gerechtelijke achterstand en het tekort aan magistraten te Brussel (Taalindeling) (1-350)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Desmedt, Van Hauthem, Loones, Boutmans, Lallemand, mevrouw Milquet en stemming over de gewone motie
1-135
p. 3642-3644 1-135 p. 3642-3644 (PDF)
De gevolgen van de veroordeling van de Staatsveiligheid door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (o.m. Vlaams Blok - Europese Conventie voor de rechten van de mens) (1-717)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-155
p. 4120-4121 1-155 p. 4120-4121 (PDF)
De gevolgen van de zaak-Van Hool (Aanbesteding van Waalse autobussen - Arrest van het Europees Hof van Justitie)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dehaene, eerste minister
1-44
p. 1027 1-44 p. 1027 (PDF)
De houding van de burgemeester van Wezembeek-Oppem (1-753)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-158
p. 4217-4218 1-158 p. 4217-4218 (PDF)
De lijst van subversieve verenigingen (Vlaams Blok)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-8
p. 172 1-8 p. 172 (PDF)
De moeilijkheden tussen de Nederlandstalige en Franstalige stafhouders (1-362)      
  Vraag om uitleg van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-136
p. 3653-3662 1-136 p. 3653-3662 (PDF)
De moeilijkheden tussen de Nederlandstalige en Franstalige stafhouders (1-379)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-136
p. 3653-3662 1-136 p. 3653-3662 (PDF)
De omzendbrief BA-97/22 van de Vlaamse minister Leo Peeters over het gebruik van de talen in de gemeentebesturen van het Nederlandse taalgebied (1-416)      
  Vraag om uitleg van de heer Happart aan de heer Dehaene, eerste minister
1-157
p. 4188-4193 1-157 p. 4188-4193 (PDF)
De organisatie van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-360)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Stemverklaringen van de heren Desmedt, Van Hauthem, Loones, Boutmans, Lallemand, mevrouw Milquet en stemming over de gewone motie
1-135
p. 3642-3644 1-135 p. 3642-3644 (PDF)
De organisatie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-360)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
De patstelling bij de BDBH (Samenstelling van de raad van bestuur : regionalisering) (1-988)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel
1-213
p. 6206-6207 1-213 p. 6206-6207 (PDF)
De rechtshulp (1-368)      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-136
p. 3653-3662 1-136 p. 3653-3662 (PDF)
De rol die het Hof heeft gespeeld bij de overname van de Generale Bank (Fortis versus ABN-AMRO) (1-920)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dehaene, eerste minister
1-196
p. 5652-5653 1-196 p. 5652-5653 (PDF)
De samenstelling van de raad van bestuur van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (Regionalisering) (1-983)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwé aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel
1-213
p. 6206-6207 1-213 p. 6206-6207 (PDF)
De sociale uitkeringen van Marc Dutroux (1-415)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-68
p. 1768-1773 1-68 p. 1768-1773 (PDF)
De subsidiëring van een nieuwe Franstalige kleuterschool in 's Gravenvoeren      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Dehaene, eerste minister en aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-58 COM
p. 474-477 1-58 COM p. 474-477 (PDF)
De toepassing van de faciliteitenregeling (1-421)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Dehaene, eerste minister
1-157
p. 4188-4193 1-157 p. 4188-4193 (PDF)
De voorgestelde verdeelsleutel voor het aantal artsen      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-77
p. 2068-2069 1-77 p. 2068-2069 (PDF)
De weigering van de regering om Brussel voor te dragen als kandidaat voor de organisatie van de Olympische Spelen in 2004      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Dehaene, eerste minister
1-6
p. 109-113 1-6 p. 109-113 (PDF)
De werking van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-359)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Stemverklaringen van de heren Desmedt, Van Hauthem, Loones, Boutmans, Lallemand, mevrouw Milquet en stemming over de gewone motie
1-135
p. 3642-3644 1-135 p. 3642-3644 (PDF)
De werking van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-359)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
Depolitisering van de magistratuur      
  1-82
p. 2186 1-82 p. 2186 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Van Hauthem, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
1-2
p. 18 1-2 p. 18 (PDF)
Herziening van artikel 103 van de Grondwet (Strafrechtelijke aansprakelijkheid van ministers) (1-964)      
  Stemverklaring van de heer Van Hauthem en eindstemming
1-196
p. 5671-5672 1-196 p. 5671-5672 (PDF)
Herziening van artikel 130 van de Grondwet, om het gebruik van de talen in het onderwijs over te dragen aan de Duitstalige Gemeenschap (1-279)      
  Stemverklaringen van de heren Anciaux en Van Hauthem en eindstemming
1-93
p. 2485 1-93 p. 2485 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Correctionalisering van drukpersmisdrijven voor niet-beroepsjournalisten : racisme en negationisme) (1-451)      
  Algemene beraadslaging
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Drukpersmisdrijven - Racisme) (1-837)      
  Algemene beraadslaging
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Drukpersmisdrijven ingegeven door racisme of xenophobie : uitzondering op de bevoegdheid van het hof van assisen) (1-1328)      
  Amendementen nrs 1 tot 71 van de heer Van Hauthem c.s.
1-1328/2
p. 1-23 1-1328/2 p. 1-23 (PDF)
  Amendementen nrs 1, 27 en 52 tot 54 van de heer Van Hauthem c.s., opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1328/5
p. 1 1-1328/5 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de amendementen
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
  Stemverklaring van de heer Van Hauthem en eindstemming
1-270
p. 7882-7883 1-270 p. 7882-7883 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Vervolgen van drukpersmisdrijven ingegeven door racisme of xenofobie voor de correctionele rechtbank) (1-1231)      
  Algemene beraadslaging
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Vervolging van racistische persdelicten) (1-548)      
  Algemene beraadslaging
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
Herziening van artikel 151 van de Grondwet (Hervorming van Justitie : Octopus-akkoord - Benoemingsmechanisme magistraten - Hoge Raad voor de Justitie) (1-1121)      
  Algemene beraadslaging
1-221
p. 6403-6416 1-221 p. 6403-6416 (PDF)
  1-221
p. 6403-6416 1-221 p. 6403-6416 (PDF)
Herziening van artikel 151 van de Grondwet (Politieke benoemingen) (1-449)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Van Hauthem
1-449/1
p. 1-2 1-449/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van artikel 59 van de Grondwet (Parlementaire onschendbaarheid) (1-363)      
  Bespreking en onderzoek van amendementen
1-85
p. 2257-2276 1-85 p. 2257-2276 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Coveliers, Boutmans, Van Hauthem, Loones, Jonckheer en Erdman en eindstemming over de geamendeerde bepaling
1-87
p. 2306-2309 1-87 p. 2306-2309 (PDF)
  Bespreking van de tekst opnieuw geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-95
p. 2518-2527 1-95 p. 2518-2527 (PDF)
Herziening van artikel 66 van de Grondwet (Vrij verkeer van de kamerleden op de verkeerswegen) (1-169)      
  Stemverklaringen van mevrouw Willame-Boonen en de heren Erdman, Coveliers, Loones, Boutmans, Foret en Van Hauthem en eindstemming
1-23
p. 504-506 1-23 p. 504-506 (PDF)
Herziening van artikel 71 van de Grondwet (Vrij verkeer van de senatoren op de verkeerswegen) (1-170)      
  Stemverklaringen van mevrouw Willame-Boonen en de heren Erdman, Coveliers, Loones, Boutmans, Foret en Van Hauthem en eindstemming
1-23
p. 504-506 1-23 p. 504-506 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Provinciaal en gemeentelijk kiesrecht van de vreemdelingen : afschaffing van de nationaliteitsvoorwaarde) (1-628)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht EU-onderdanen en niet-EU-onderdanen) (1-1131)      
  Amendementen nrs 1, 2, 5 tot 94 en 126 van de heer Van Hauthem
1-1131/2
p. 1-2 1-1131/2 p. 1-2 (PDF)
  1-1131/2
p. 3-39 1-1131/2 p. 3-39 (PDF)
  1-1131/2
p. 47 1-1131/2 p. 47 (PDF)
  Amendementen nrs 106 tot 125 van de heer Van Hauthem
   Stemrecht voor vreemdelingen in de faciliteitengemeenten rond Brussel
1-1131/2
p. 43-46 1-1131/2 p. 43-46 (PDF)
  Amendementen nrs 95 tot 105 van de heer Van Hauthem
   Verzekeren van de aanwezigheid, op het lokale vlak, van beide gemeenschappen in de Brusselse gemeenten
1-1131/2
p. 39-42 1-1131/2 p. 39-42 (PDF)
  Amendement nr 128 van de heer Van Hauthem, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1131/5
p. 1 1-1131/5 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 129 van de heer Van Hauthem, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Waarborgen van een minimale vertegenwoordiging van beide taalgroepen in de Brusselse Raad
1-1131/5
p. 2 1-1131/5 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 130 van de heer Van Hauthem, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Verzekeren van de aanwezigheid, op het lokale vlak, van beide gemeenschappen in de Brusselse gemeenten
1-1131/5
p. 2 1-1131/5 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 131 van de heer Van Hauthem, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Afzonderlijke kieskring Halle-Vilvoorde
1-1131/5
p. 2-3 1-1131/5 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1, 5 tot 7, 73, 74, 94, 95 en 106 van de heer Van Hauthem, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1131/5
p. 1 1-1131/5 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
  Bespreking van het artikel en van de amendementen
1-229
p. 6688-6691 1-229 p. 6688-6691 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Loones en Van Hauthem
1-231
p. 6730-6733 1-231 p. 6730-6733 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Loones, Van Hauthem en Boutmans en eindstemming
1-231
p. 6733-6734 1-231 p. 6733-6734 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht van niet-Belgen bij gemeenteraadsverkiezingen) (1-902)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht voor EU-onderdanen en vreemdelingen bij gemeenteraadsverkiezingen) (1-745)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Weglating van de nationaliteitsvoorwaarde vereist om het actief en passief kiesrecht te kunnen uitoefenen) (1-568)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Weglating van de nationaliteitsvoorwaarde vereist om het actief en passief kiesrecht te kunnen uitoefenen) (1-573)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van titel III, hoofdstuk IV, van de Grondwet, om een artikel 118bis in te voegen betreffende het vrij verkeer op de verkeerswegen voor de leden van de Gewest- en Gemeenschapsraden (1-171)      
  Stemverklaringen van mevrouw Willame-Boonen en de heren Erdman, Coveliers, Loones, Boutmans, Foret en Van Hauthem en eindstemming
1-23
p. 504-506 1-23 p. 504-506 (PDF)
Het beleid van de minister van Justitie inzake de benoemingen bij de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-344)      
  Vraag om uitleg van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Desmedt, Van Hauthem, Loones, Boutmans, Lallemand, mevrouw Milquet en stemming over de gewone motie
1-135
p. 3642-3644 1-135 p. 3642-3644 (PDF)
Het gebruik der talen in de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-361)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Desmedt, Van Hauthem, Loones, Boutmans, Lallemand, mevrouw Milquet en stemming over de gewone motie
1-135
p. 3642-3644 1-135 p. 3642-3644 (PDF)
Het gemeentelijk stemrecht voor EU-onderdanen (1-455)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Dehaene, eerste minister
1-169
p. 5030-5035 1-169 p. 5030-5035 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Foret, Van Hauthem, Loones, Boutmans en Coveliers en stemming over de gewone motie
1-172
p. 5097-5100 1-172 p. 5097-5100 (PDF)
Het hoofdstuk Brussel van het Octopusoverleg (Politiehervorming) (1-896)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dehaene, eerstre minister
1-189
p. 5466 1-189 p. 5466 (PDF)
Het ontbreken van TV-Brussel in de lijst van verplicht aan te bieden zenders in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad (1-907)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
1-192
p. 5542-5543 1-192 p. 5542-5543 (PDF)
Het standpunt van de Vlaamse minister-president inzake het voornemen van de minister om de taalwetgeving te wijzigen (Taalgebruik identiteitskaarten)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-90
p. 2365-2366 1-90 p. 2365-2366 (PDF)
Het stemrecht voor EU-onderdanen en het Verdrag van Amsterdam (1-792)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer Dehaene, eerste minister
1-169
p. 5030-5035 1-169 p. 5030-5035 (PDF)
Het taalgebruik op de sociale identiteitskaarten      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-91
p. 2388-2389 1-91 p. 2388-2389 (PDF)
Het voornemen van de federale regering het verlaagde BTW-tarief in de bouwsector niet te verlengen (1-657)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
1-135
p. 3632 1-135 p. 3632 (PDF)
Het voornemen van de regering het gemeentelijk stemrecht voor EU-onderdanen te regelen zonder grondwetsherziening (1-453)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Dehaene, eerste minister
1-169
p. 5030-5035 1-169 p. 5030-5035 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Foret, Van Hauthem, Loones, Boutmans en Coveliers en stemming over de gewone motie
1-172
p. 5097-5100 1-172 p. 5097-5100 (PDF)
Interpellatie van de voorzitter over de beslissing van het Bureau om het voorstel van resolutie betreffende de rol van Taďwan in de internationale organisaties, niet op de agenda te plaatsen (Doc. nr 1-603)      
  1-268
p. 7759-7760 1-268 p. 7759-7760 (PDF)
Ministerie van Financiën - Ambtenaren - Taal      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 985 1-20 p. 985 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-24
p. 1193-1194 1-24 p. 1193-1194 (PDF)
Onaanvaardbaarheid van het feit dat ministers antwoorden op mondelinge vragen in naam van andere ministers      
  Ordemotie van de heer Van Hauthem
1-135
p. 3640 1-135 p. 3640 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende tijdelijke en gedeeltelijke uitvoering van artikel 125 van de Grondwet (Vervolging tegen een lid van een gemeenschaps- of gewestregering) (1-501)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-90
p. 2367-2374 1-90 p. 2367-2374 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Titel II : rechten en vrijheden; openbare omroepdienst; rechten van het kind; gelijkheid man-vrouw - Art. 23 : recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Art. 25 : uitbreiden van het briefgeheim tot de nieuwe vormen van communicatie en uitbreiden van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Art. 110 : koninklijk genaderecht - Art. 149 : afwijking op de verplichte integrale voorlezing van vonnissen - Art. 152, 2° lid : tuchtrecht voor magistraten - Art. 157 : afschaffing militaire rechtbanken en oprichting arrondissementsrechtbank - Art. 10, 2° lid, 2° zindsdeel, artt. 28, 29 en 111, art. 147, 2° lid, art. 148, 2° lid, art. 150, art. 152, 3° lid, en art. 184 - Titel IX om de inwerkingtredings- en overgangsbepalingen II, IV, V en VI, §§ 1, 2, 4 en 5 op te heffen) (1-1374)      
  Aangehouden stemmingen, stemverklaringen van de heren Loones, Coveliers, Van Hauthem, Boutmans, Anciaux, Ceder, Caluwé en Verreycken en stemming verklaring per verklaring
1-270
p. 7849-7880 1-270 p. 7849-7880 (PDF)
Problematiek van de aanwezigheid van gemeenschapssenatoren      
  1-88
p. 2337 1-88 p. 2337 (PDF)
Rijkswachtoptreden in Linkebeek op 2 oktober 1995      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 180 1-5 p. 180 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-6
p. 273-274 1-6 p. 273-274 (PDF)
Seksuele uitbuiting van kinderen zoals te zien op Internet (1-1167)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-263
p. 7652-7653 1-263 p. 7652-7653 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (1997-1998)      
  Toepassing artikel 27 (Ronddeling van een commissieverslag minder dan 24 uur voor de algemene beraadslaging van een ontwerp)
1-145
p. 3852-3856 1-145 p. 3852-3856 (PDF)
Uittreksels uit de pensioenrekeningen - Taalwetgeving      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-3
p. 90-91 1-3 p. 90-91 (PDF)
Vast Wervingssecretariaat - Vergelijkend overgangsexamen tot de graad van bestuursassistent      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-70
p. 3645-3647 1-70 p. 3645-3647 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van rechter in het Arbitragehof, dat opengevallen is ingevolge het overlijden van de heer Suetens (1-418)      
  Geheime stemming, tussenkomsten van de heren Boutmans, Loones, Van Hauthem, Jonckheer, Anciaux en stemverklaring van de heer Staes
1-82
p. 2185-2187 1-82 p. 2185-2187 (PDF)
  1-82
p. 2189 1-82 p. 2189 (PDF)
  1-82
p. 2194 1-82 p. 2194 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de randgemeenten (1-804)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Van Hauthem
1-804/1
p. 1-2 1-804/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot definitieve vastlegging van de grens tussen Vlaanderen en Wallonië en tot afschaffing van de faciliteiten in de taalgrensgemeenten (1-805)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Van Hauthem
1-805/1
p. 1-16 1-805/1 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot regeling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van leden van een Gemeenschaps- of Gewestregering (Art. 125 Grondwet - Berechtingsprocedure - Kamer van inbeschuldigingstelling en Hof van beroep) (1-969)      
  Stemverklaringen van de heren Van Hauthem, Coveliers en Anciaux en eindstemming
1-198
p. 5731-5732 1-198 p. 5731-5732 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 32 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, betreffende de voorkoming en de regeling van belangenconflicten (1-1006)      
  Stemverklaringen van de heren Loones en Van Hauthem en eindstemming
1-247
p. 7177-7178 1-247 p. 7177-7178 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Eedformule voor de gemeenschaps- en gewestministers en de leden van de Raden) (1-764)      
  Voorstel van de heer Van Hauthem
1-764/1
p. 1-3 1-764/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van het gebied rond de Grote Meren en Oost-Zaďre in het bijzonder (1-466)      
  Schrapping door de hoofdindiener van de handtekening van een medeondertekenaar in commissie, in casu de handtekening van een Vlaams-Blok-lid - Begrip "hoofdindiener"
1-73
p. 1943-1947 1-73 p. 1943-1947 (PDF)
Voorstel van resolutie over de rol van Taiwan in internationale organisaties (1-603)      
  Regeling van werkzaamheden
1-268
p. 7759-7760 1-268 p. 7759-7760 (PDF)
  1-268
p. 7768 1-268 p. 7768 (PDF)
  1-269
p. 7778-7779 1-269 p. 7778-7779 (PDF)
  1-269
p. 7787 1-269 p. 7787 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (Vervanging door een nieuwe wet van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen) (1-318)      
  Amendement nr 33 van de heren Buelens en Van Hauthem, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-318/7
p. 1 1-318/7 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-297)      
  Algemene beraadslaging
   Beperking van het medisch aanbod - Numerus clausus voor studenten geneeskunde
1-37
p. 856-857 1-37 p. 856-857 (PDF)
  1-37
p. 859 1-37 p. 859 (PDF)
  1-37
p. 859 1-37 p. 859 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van artikelen en amendementen
1-37
p. 848-870 1-37 p. 848-870 (PDF)
  1-37
p. 848-870 1-37 p. 848-870 (PDF)
Wetsontwerp tot bepaling van het aanbrengen van sommige vermeldingen op de identiteitskaart bedoeld in artikel 6, §1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en tot regeling van het taalgebruik voor deze vermeldingen (1-571)      
  Amendement nr 1 van de heer Van Hauthem
1-571/2
p. 1-2 1-571/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Van Hauthem, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-571/9
p. 1 1-571/9 p. 1 (PDF)
  Bespreking van het voorstel van gemotiveerd advies
1-118
p. 3157-3169 1-118 p. 3157-3169 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-131
p. 3500-3506 1-131 p. 3500-3506 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling (1-589)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Van Hauthem
1-589/2
p. 1-3 1-589/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Van Hauthem, ingediend op art. 1bis (nieuw), na de goedkeuring van het verslag
1-589/11
p. 1 1-589/11 p. 1 (PDF)
  1-589/11
p. 1 1-589/11 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973) (Partij die aantoont dat ze vijandig staat tegenover de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens - Vermindering van de dotatie - Raad van State en Hof van Cassatie - Racisme) (1-1197)      
  Algemene beraadslaging - Advies van de Raad van State - Verzoek aan de Voorzitter van de Senaat om advies van de Raad van State (Art. 63-2 Reglement van de Senaat)
1-240
p. 7024-7025 1-240 p. 7024-7025 (PDF)
  Algemene beraadslaging - Interpretatie art. 63 Reglement van de Senaat (Verzoek om advies van de Raad van State door de Voorzitter van de Senaat)
1-240
p. 7025-7026 1-240 p. 7025-7026 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-240
p. 7026-7040 1-240 p. 7026-7040 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Van Hauthem, Ceder en Verreycken
1-242
p. 7074-7076 1-242 p. 7074-7076 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Financiering en globaal beheer van de sociale zekerheid - Gezondheidszorg en volksgezondheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Gezinsbijslagen - Bevordering van de beroepsinschakeling - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Maatschappelijke integratie - Jaarlijks verlof - Vereenvoudiging van administratieve formaliteiten - Responsabilisering van sociale parastatalen - Pensioenen) (1-384)      
  Hervatting van de algemene beraadslaging
   Procédé van bijzondere machten - Rol van ziekenfondsen en vakbonden in het beheer van de sociale zekerheid - Noord-Zuid-transfers - Communautarisering van de sociale zekerheid - Verlaging van de vennootschapsbelasting - Pleidooi voor Vlaamse onafhankelijkheid
1-63
p. 1522-1524 1-63 p. 1522-1524 (PDF)
  1-63
p. 1550-1551 1-63 p. 1550-1551 (PDF)
  Stemverklaringen van de dames de Bethune, Bribosia-Picard en Maximus, de heer Coene, mevrouw Dardenne, de heren Anciaux, Van Hauthem, Foret en de dames Cornet d'Elzius en Lizin en eindstemming
1-67
p. 1726-1729 1-67 p. 1726-1729 (PDF)
Wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (1-621)      
  Aangehouden stemmingen, stemverklaringen van de heren Van Hauthem, Goris, Boutmans en Loones en eindstemming
1-196
p. 5667-5669 1-196 p. 5667-5669 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 43, §5, en 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, tot aanvulling van artikel 43 van dezelfde wet en tot invoeging van een artikel 43septies in die wet (Arrondissement Brussel : tweetaligheid van de magistraten) (1-806)      
  Belangenconflict
   Beraadslaging over het voorstel van gemotiveerd advies
1-191
p. 5520-5530 1-191 p. 5520-5530 (PDF)
   Stemming over het voorstel van gemotiveerd advies en stemverklaringen van de heren Nothomb, Loones en Van Hauthem
1-192
p. 5550-5551 1-192 p. 5550-5551 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden alsmede van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd (Ontzetting uit een aantal politieke rechten) (1-1381)      
  Regeling van werkzaamheden
1-269
p. 7791-7792 1-269 p. 7791-7792 (PDF)
  Algemene beraadslaging en mondeling verslag van de heer Erdman
1-270
p. 7827-7831 1-270 p. 7827-7831 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Raad van de Duitstalige Gemeenschap : Onverenigbaarheden - Vervanging van een raadslid) (1-307)      
  Stemverklaringen van de heren Van Hauthem en Loones en eindstemming over het geamendeerde ontwerp
1-56
p. 1354 1-56 p. 1354 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Verfijning van de wet van 4 juli 1989) (1-944)      
  Amendementen nrs 16 tot 19 van de heer Van Hauthem, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-944/8
p. 2-3 1-944/8 p. 2-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-205
p. 5890-5896 1-205 p. 5890-5896 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar de commissie
1-205
p. 5900-5902 1-205 p. 5900-5902 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het taalgebruik op de identiteitskaarten (1-92)      
  Voorstel van de heer Van Hauthem
1-92/1
p. 1-4 1-92/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (Faciliteitengemeenten) (1-825)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren Buelens en Van Hauthem
1-825/2
p. 1-2 1-825/2 p. 1-2 (PDF)
  Over de ontvankelijkheid van het wetsvoorstel - Vereiste meederheid voor de interpretatie van een wet gestemd met bijzondere meerderheid
1-161
p. 4310-4311 1-161 p. 4310-4311 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 31 mei 1888 tot invoering van de voorwaardelijke invrijheidstelling in het strafstelsel (Pedofilie) (1-404)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Van Hauthem
1-404/1
p. 1-2 1-404/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 betreffende den eed (Gemeenschaps- en gewestministers) (1-765)      
  Voorstel van de heer Van Hauthem
1-765/1
p. 1-2 1-765/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Grondige hervorming van de provincies) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen) (1-236)      
  Voorstel tot opschorting van de procedure n.a.v. het beroep op het Overlegcomité wegens bevoegdheidsoverschrijding
1-93
p. 2473-2474 1-93 p. 2473-2474 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999