1-865/1

1-865/1

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

5 FEBRUARI 1998


Voorstel tot wijziging van artikel 27 van het Reglement van de Senaat

(Ingediend door mevrouw de Bethune c.s.)


TOELICHTING


Deze aanpassing van het Reglement beoogt een nieuwe regeling van de aanwijzing van de rapporteurs.

Sabine de BETHUNE.

VOORSTEL


Enig artikel

Artikel 27, § 1, eerste lid, het Reglement van de Senaat wordt aangevuld met de volgende zin:

« De Adviescomités kunnen elk lid van de Senaat tot rapporteur kiezen. »

Sabine de BETHUNE.
Francy VAN DER WILDT.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.
Erika THIJS.
Andrée DELCOURT-PÊTRE.
Marc OLIVIER.
Bea CANTILLON.