Marc Olivier - CVP
 
Erelid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
 
Ere-ondervoorzitter van de Vlaamse Raad
 
Geboren te Gullegem op 30 juni 1940

Gegradueerde in de handelswetenschappen, verkoop en distributie

Bedrijfsconsulent

1974-1995 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1974-1980 : lid van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap
1977-1994 : gemeenteraadslid (Kortrijk)
1979-1980 : secretaris van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap
1980-1999 : lid van de Vlaamse Raad
1980-1981 : secretaris van de Vlaamse Raad
1981-1999 : ondervoorzitter van de Vlaamse Raad
1988-1995 : lid van de Commissie van Toezicht op de verrichtingenvan de Amortisatiekas
1991- ? : lid van de Nederlandse Taalunie
1992-1995 : plaatsvervangend afgevaardigde naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
1995-1999 : senator aangewezen door de Vlaamse Raad
1995-1999 : afgevaardigde naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Grootofficier in de Leopoldsorde (9 juni 1999)

Overleden op 15 december 2018 te Kortrijk

Heeft in de Senaat 4 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1995-1999