Andrťe Delcourt-PÍtre - PSC
 
Geboren te Binche op 6 november 1937

Licentiate in de economische en sociale politiek (UCL-Fopes)

Gewezen vormingswerkster

1980-1991 : voorzitster van Vie féminine
1983-1995 : lid van de raad van bestuur van de Hoge Raad van de Office de la Naissance et de l'Enfance
1985-1991 : ondervoorzitster van de Mouvement ouvrier chrétien (MOC)
1990- ? : voorzitster van de Adviesraad voor de bevolkingsgroepen van vreemde afkomst van de Franse Gemeenschap
1990-1992 : lid van de raad van bestuur van het Verbond der Europese gezinsorganisaties
1991-1995 : lid van het bureau van de Hoge Raad van de Office de la Naissance et de l'Enfance
1991-1995 : gecoöpteerd senator
1995-2004 : gemeenteraadslid (La Louvière)
1995-1999 : lid van de raad van bestuur van de intercommunale IDEA
1995-1999 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
1995-1999 : quaestor van de Senaat

Ridder in de Leopoldsorde (9 juni 1999)

 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de FinanciŽn
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Verzoekschriften
16/1/1992-12/1/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
12/1/1994-12/4/1995 Lid Commissie voor de Justitie
6/5/1994-12/4/1995 Lid Adviescomitť voor de emancipatie van de vrouw
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Justitie
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
12/7/1995-11/12/1997 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
30/11/1995-5/5/1999 Lid Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
8/10/1996-17/12/1998 Plaatsvervanger Parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ
11/12/1997-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
11/12/1997-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden