S. 3-1430 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kritische succesfactoren die nodig zijn voor een geslaagde e-maatschappij
Jean-Marie Dedecker   

motie van het Parlement
informatiemaatschappij
kleine en middelgrote onderneming
informatietechnologie
bewustmaking van de burgers
digitale kloof
elektronische overheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1430/1 3-1430/1 (PDF) Voorstel van resolutie 16/11/2005
3-1430/2 3-1430/2 (PDF) Amendementen 29/11/2005
3-1430/3 3-1430/3 (PDF) Amendementen 20/2/2006
3-1430/4 3-1430/4 (PDF) Verslag namens de commissie 29/3/2006
3-1430/5 3-1430/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 29/3/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/11/2005   Indiening Doc. 3-1430/1 3-1430/1 (PDF)
17/11/2005   Inoverwegingneming
17/11/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/4/2006   Inschrijving op agenda
20/4/2006   Algemene bespreking Hand. 3-159 Hand. 3-159 (PDF)
20/4/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-12/o6) Hand. 3-159 Hand. 3-159 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/11/2005   Verzending naar commissie
30/11/2005   Inschrijving op agenda
30/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Stťphanie Anseeuw
30/11/2005   Bespreking
25/1/2006   Inschrijving op agenda
25/1/2006   Bespreking
15/3/2006   Inschrijving op agenda
15/3/2006   Bespreking
15/3/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-3/o2)
15/3/2006   Aanneming na amendering
29/3/2006   Inschrijving op agenda
29/3/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-1430/4 3-1430/4 (PDF)
29/3/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1430/5 3-1430/5 (PDF)
20/4/2006   Mededeling aan bestemmeling(en)
Mededeling aan de Eerste Minister, de Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de Minsiter van Werk.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 20/4/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 30/11/2005, 25/1/2006, 15/3/2006, 29/3/2006