Schriftelijke vragen van 3-7501 tot 3-7600

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-7501 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Islamterrorisme - Levering van wapens via Belgische netwerken.
  Verzending vraag 5/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7502 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wet betreffende het bedienen van automatische "externe" defibrillatoren - Uitvoeringsbesluiten.
  Verzending vraag 5/3/2007
  Antwoord 11/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7503 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangenissen - Ontsnappingen - Aantallen.
  Verzending vraag 8/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2169
3-7504 Van de Casteele Annemie (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Belastingen - HuwelijksquotiŽnt - Wettelijk samenwonenden.
  Verzending vraag 8/3/2007
  Antwoord 19/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7505 Hermans Margriet (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Europese richtlijn 2001/93/EG - Castratie van biggen - Omzetting in het Belgische recht.
  Verzending vraag 8/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7506 Creyelman Frank (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gezondheid - Jodium - Tekorten - Stand van zaken.
  Verzending vraag 8/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7507 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wet op de ziekenhuizen van 7 augustus 1987 - Afzetting geneesheer - Advies medische raad.
  Verzending vraag 8/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7508 Paque Luc (Onafhankelijke) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Denataliteit - Oplossingen - Ouderschapsverlof - Verlenging.
  Verzending vraag 8/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7509 Talhaoui Fauzaya (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Schijnhuwelijken - Draaiboek - Geweigerde en erkende dossiers - Aantallen.
  Verzending vraag 9/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2175
3-7510 Willems Luc (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Mobiele telefonie - Oproepen - Nodige tariefverlaging.
  Verzending vraag 9/3/2007
  Antwoord 19/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2173
3-7511 Willems Luc (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsen in opleiding - Statuut - Verbetering.
  Verzending vraag 9/3/2007
  Antwoord 19/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2172
3-7512 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Overheidssector - Vergoedingsstelsel voor arbeidsongevallen en beroepsziekten - Actualisering en uitbreiding - Wettelijk samenwonenden.
  Verzending vraag 9/3/2007
  Antwoord 18/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7513
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2177
3-7513 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Werk  
  Overheidssector - Vergoedingsstelsel voor arbeidsongevallen en beroepsziekten - Actualisering en uitbreiding - Wettelijk samenwonenden.
  Verzending vraag 9/3/2007
  Antwoord 3/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7512
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2177
3-7514 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  De Post - Contractuele werknemers.
  Verzending vraag 9/3/2007
  Antwoord 21/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2145
3-7515 Brotcorne Christian (cdH) Eerste minister  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beleid inzake de bestrijding van verslavingen.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 30/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7516
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7518
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7519
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7526
3-7516 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beleid inzake de bestrijding van verslavingen.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 11/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7518
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7519
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7526
3-7517 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beleid inzake de bestrijding van verslavingen.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 6/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7516
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7518
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7519
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7526
3-7518 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beleid inzake de bestrijding van verslavingen.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 23/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7516
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7519
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7526
3-7519 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beleid inzake de bestrijding van verslavingen.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7516
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7518
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7526
3-7520 Brotcorne Christian (cdH) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beleid inzake de bestrijding van verslavingen.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7516
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7518
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7519
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7526
3-7521 Brotcorne Christian (cdH) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beleid inzake de bestrijding van verslavingen.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7516
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7518
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7519
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7526
3-7522 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beleid inzake de bestrijding van verslavingen.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7516
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7518
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7519
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7526
3-7523 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beleid inzake de bestrijding van verslavingen.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 18/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7516
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7518
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7519
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7526
3-7524 Brotcorne Christian (cdH) minister van Mobiliteit  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beleid inzake de bestrijding van verslavingen.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7516
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7518
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7519
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7526
3-7525 Brotcorne Christian (cdH) minister van Werk  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beleid inzake de bestrijding van verslavingen.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 16/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7516
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7518
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7519
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7526
3-7526 Brotcorne Christian (cdH) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beleid inzake de bestrijding van verslavingen.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 3/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7516
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7518
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7519
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7525
3-7527 Brotcorne Christian (cdH) Eerste minister  
  Federale overheidsdienst - Programmatorische federale overheidsdienst - Arbeidsplaats - Aanwezigheid van groen.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 12/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7538
3-7528 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Federale overheidsdienst - Programmatorische federale overheidsdienst - Arbeidsplaats - Aanwezigheid van groen.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 16/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7538
3-7529 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Federale overheidsdienst - Programmatorische federale overheidsdienst - Arbeidsplaats - Aanwezigheid van groen.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 6/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7538
3-7530 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale overheidsdienst - Programmatorische federale overheidsdienst - Arbeidsplaats - Aanwezigheid van groen.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 23/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7538
3-7531 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale overheidsdienst - Programmatorische federale overheidsdienst - Arbeidsplaats - Aanwezigheid van groen.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7538
3-7532 Brotcorne Christian (cdH) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale overheidsdienst - Programmatorische federale overheidsdienst - Arbeidsplaats - Aanwezigheid van groen.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7538
3-7533 Brotcorne Christian (cdH) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Federale overheidsdienst - Programmatorische federale overheidsdienst - Arbeidsplaats - Aanwezigheid van groen.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7538
3-7534 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidsdienst - Programmatorische federale overheidsdienst - Arbeidsplaats - Aanwezigheid van groen.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7538
3-7535 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale overheidsdienst - Programmatorische federale overheidsdienst - Arbeidsplaats - Aanwezigheid van groen.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 18/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7538
3-7536 Brotcorne Christian (cdH) minister van Mobiliteit  
  Federale overheidsdienst - Programmatorische federale overheidsdienst - Arbeidsplaats - Aanwezigheid van groen.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7538
3-7537 Brotcorne Christian (cdH) minister van Werk  
  Federale overheidsdienst - Programmatorische federale overheidsdienst - Arbeidsplaats - Aanwezigheid van groen.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 16/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7538
3-7538 Brotcorne Christian (cdH) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale overheidsdienst - Programmatorische federale overheidsdienst - Arbeidsplaats - Aanwezigheid van groen.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7537
3-7539 Brotcorne Christian (cdH) Eerste minister  
  Beleidscellen - Werking - Evolutie.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 12/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7550
3-7540 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Beleidscellen - Werking - Evolutie.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7550
3-7541 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Beleidscellen - Werking - Evolutie.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7550
3-7542 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Beleidscellen - Werking - Evolutie.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7550
3-7543 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Beleidscellen - Werking - Evolutie.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7550
3-7544 Brotcorne Christian (cdH) minister van Buitenlandse Zaken  
  Beleidscellen - Werking - Evolutie.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7550
3-7545 Brotcorne Christian (cdH) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Beleidscellen - Werking - Evolutie.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7550
3-7546 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Beleidscellen - Werking - Evolutie.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7550
3-7547 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Beleidscellen - Werking - Evolutie.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 18/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7550
3-7548 Brotcorne Christian (cdH) minister van Mobiliteit  
  Beleidscellen - Werking - Evolutie.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7550
3-7549 Brotcorne Christian (cdH) minister van Werk  
  Beleidscellen - Werking - Evolutie.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7550
3-7550 Brotcorne Christian (cdH) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Beleidscellen - Werking - Evolutie.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 3/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7549
3-7551 Brotcorne Christian (cdH) Eerste minister  
  Federale overheidsdienst - Federale programmatorische overheidsdienst - Modernisering - Consultantkosten.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 12/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7562
3-7552 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Federale overheidsdienst - Federale programmatorische overheidsdienst - Modernisering - Consultantkosten.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7562
3-7553 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Federale overheidsdienst - Federale programmatorische overheidsdienst - Modernisering - Consultantkosten.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7562
3-7554 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale overheidsdienst - Federale programmatorische overheidsdienst - Modernisering - Consultantkosten.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 23/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7562
3-7555 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale overheidsdienst - Federale programmatorische overheidsdienst - Modernisering - Consultantkosten.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7562
3-7556 Brotcorne Christian (cdH) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale overheidsdienst - Federale programmatorische overheidsdienst - Modernisering - Consultantkosten.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7562
3-7557 Brotcorne Christian (cdH) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Federale overheidsdienst - Federale programmatorische overheidsdienst - Modernisering - Consultantkosten.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7562
3-7558 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidsdienst - Federale programmatorische overheidsdienst - Modernisering - Consultantkosten.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7562
3-7559 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale overheidsdienst - Federale programmatorische overheidsdienst - Modernisering - Consultantkosten.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 18/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7562
3-7560 Brotcorne Christian (cdH) minister van Mobiliteit  
  Federale overheidsdienst - Federale programmatorische overheidsdienst - Modernisering - Consultantkosten.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7562
3-7561 Brotcorne Christian (cdH) minister van Werk  
  Federale overheidsdienst - Federale programmatorische overheidsdienst - Modernisering - Consultantkosten.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7562
3-7562 Brotcorne Christian (cdH) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale overheidsdienst - Federale programmatorische overheidsdienst - Modernisering - Consultantkosten.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7561
3-7563 Brotcorne Christian (cdH) Eerste minister  
  Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Bezoldiging.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 30/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7574
3-7564 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Bezoldiging.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 11/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7574
3-7565 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Bezoldiging.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7574
3-7566 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Bezoldiging.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 23/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7574
3-7567 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Bezoldiging.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7574
3-7568 Brotcorne Christian (cdH) minister van Buitenlandse Zaken  
  Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Bezoldiging.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7574
3-7569 Brotcorne Christian (cdH) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Bezoldiging.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7574
3-7570 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Bezoldiging.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7574
3-7571 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Bezoldiging.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 18/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7574
3-7572 Brotcorne Christian (cdH) minister van Mobiliteit  
  Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Bezoldiging.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7574
3-7573 Brotcorne Christian (cdH) minister van Werk  
  Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Bezoldiging.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 16/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7574
3-7574 Brotcorne Christian (cdH) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Bezoldiging.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 3/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7573
3-7575 Brotcorne Christian (cdH) Eerste minister  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - BedrijfscrŤche - Oprichting.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 30/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7586
3-7576 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - BedrijfscrŤche - Oprichting.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 11/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7586
3-7577 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - BedrijfscrŤche - Oprichting.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 6/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7586
3-7578 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - BedrijfscrŤche - Oprichting.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 23/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7586
3-7579 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - BedrijfscrŤche - Oprichting.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7586
3-7580 Brotcorne Christian (cdH) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - BedrijfscrŤche - Oprichting.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7586
3-7581 Brotcorne Christian (cdH) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - BedrijfscrŤche - Oprichting.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7586
3-7582 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - BedrijfscrŤche - Oprichting.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7586
3-7583 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - BedrijfscrŤche - Oprichting.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 18/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7586
3-7584 Brotcorne Christian (cdH) minister van Mobiliteit  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - BedrijfscrŤche - Oprichting.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7586
3-7585 Brotcorne Christian (cdH) minister van Werk  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - BedrijfscrŤche - Oprichting.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 16/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7586
3-7586 Brotcorne Christian (cdH) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - BedrijfscrŤche - Oprichting.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 3/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7585
3-7587 Brotcorne Christian (cdH) Eerste minister  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Beloningspakket.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 30/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7598
3-7588 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Beloningspakket.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 11/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7598
3-7589 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Beloningspakket.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 17/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7598
3-7590 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Beloningspakket.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 23/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7598
3-7591 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Beloningspakket.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7598
3-7592 Brotcorne Christian (cdH) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Beloningspakket.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7598
3-7593 Brotcorne Christian (cdH) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Beloningspakket.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7598
3-7594 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Beloningspakket.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7598
3-7595 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Beloningspakket.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 18/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7598
3-7596 Brotcorne Christian (cdH) minister van Mobiliteit  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Beloningspakket.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7598
3-7597 Brotcorne Christian (cdH) minister van Werk  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Beloningspakket.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7598
3-7598 Brotcorne Christian (cdH) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Beloningspakket.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 3/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7597
3-7599 Brotcorne Christian (cdH) Eerste minister  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Terbeschikkingstelling van auto's.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 30/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7610
3-7600 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Terbeschikkingstelling van auto's.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7610