Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5281

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010

gelijke behandeling
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Chronologie

16/1/2012 Verzending vraag
25/7/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3429

Vraag nr. 5-5281 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het beleid inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen is een horizontale opdracht, niet enkel voor de bevoegde minister maar ook voor alle departementen.

Graag had ik het antwoord op de volgende vragen gekregen:

1) Welke concrete beleidsmaatregelen en acties hebt u in 2010 genomen ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen en met welk resultaat?

2) Hoeveel werd er in 2010 effectief uitgegeven (volgens de rekeningen), in globo en per post, ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen binnen uw bevoegdheidsdomein?

Antwoord ontvangen op 25 juli 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vraag. 

De volgende gegevens hebben betrekking op alle personeelsleden van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken, zowel de personeelsleden die onder mijn bevoegdheid vallen als de personeelsleden die onder de bevoegdheid vallen van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie (M. De Block). 

1) Welke concrete beleidsmaatregelen en acties hebt u in 2010 genomen ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen en met welk resultaat? 

Aangezien er bij de FOD Binnenlandse Zaken een zeker evenwicht is tussen mannen en vrouwen, hebben wij dezelfde sensibiliserings- en communicatieacties en -maatregelen voortgezet als voorheen : 

2) Hoeveel werd er in 2010 effectief uitgegeven (volgens de rekeningen), in globo en per post, ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen binnen uw bevoegdheidsdomein?  

Er is daartoe geen specifiek budget voorbehouden. De uitgaven van de communicatieacties zijn opgenomen in andere posten (communicatie, P&O, enz.).